A JERRⓇ koragyermekkori reflexkorrekciós módszer megalkotója, szakmai vezető, oktató

Reflexkorrekciós szakértőként csecsemőkor, kisgyermekkor,

 

0-15 hónapos korig itt képzel, rendel

2-5 éves korig csak BB rendel

A Gyermekmozgásfejlesztés tulajdonosa, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, koragyermekkori intervenciós szakgyógypedagógus és INPP egyéni fejlesztő

BENDIG Borbála

JERR módszer megalkotója

A módszer kidolgozása közel tíz évig tartó folyamatos munka révén, a szisztematikusan gyűjtött gyakorlati és elméleti tapasztalatok rendszerezésével indult és egy egységes gyakorlatprogrammá történő összeállításával fejeződött be. Az általam kidolgozott módszer a korai fejlesztés területén teljesen új filozófiára épülő komplex fejlesztési rendszer. Ez a fejlődéstani szemléletű és az INPP reflexkorrekciós módszerén alapuló gyakorlatprogram csecsemőkortól ötéves korig alkalmazható. A célja, hogy az éretlen idegrendszeri működés kialakulását - amely a gyermekeknél a későbbi éltekorban figyelmi, tanulási, viselkedésbeli és mozgáskoordinációs problémákat okoz -, a lehető legkorábbi életszakaszban megkezdett játékos mozgásgyakorlatokkal megelőzhető legyen. A mozgásfejlesztés lényege a reflexkorrekció, vagyis az, hogy a gyermek az életkorának megfelelő reflexkészlettel és idegrendszeri érettséggel rendelkezzen. A primitív reflexek a csecsemőkorban segítséget adnak a helyes fejlődésmenethez, de kisgyermekkorban már akadályozzák a további fejlődést. Ezért számomra a primitív reflexek integrációjának és legátlási folyamatának a támogatása a legfőbb cél. A JERR koragyermekkori reflexkorrekciós mozgásfejlesztés gyermekbarát, nem terheli meg a gyermekek érzékeny idegrendszerét. Ugyanakkor az egyszerű és játékos mozgásokkal hatékonyan korrigálható az eltérő fejlődésmenet és reflexaktivitás. Csecsemőkorban alkalmazva megakadályozható, a későbbi életkorban (1-5 év) pedig megszűntethető az idegrendszeri éretlenség.

Végzettségek

• Egészségügyi érettségi - általános ápoló és gondozó


• Szövettani szakasszisztens - egészségügyi továbbképzés


• Gyógypedagógus - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, TANAK


• Alapozó Terápia tanfolyam - pedagógiai továbbképzés


• Babamasszázs oktató tanfolyam, TMME


• Babamasszás Mozgás Oktató, TMME


• Hazamentem a PIC-ből III. Konferencia: Babamasszázs mozgással kombinált fejlesztési lehetőségéről    különös tekintettel a koraszülött gyermekekre - egészségügyi továbbképzés 2010.


• XII. Családbarát Konferencia – Pszichoszomatikus betegségek csecsemő- és kisgyermekkorban, Regulációs zavarok - egészségügyi továbbképzés 2010.


• INPP "Mozgásfejlesztő program a késlelt idegrendszeri fejlődésből fakadó tanulási és viselkedési problémák feloldására" tanfolyam 2010.


• Koragyermekkori intervenciós szakgyógypedagógus 2013.


• INPP egyéni fejlesztő 2013.


• Fejlődésneurológiai továbbképző tanfolyam," Fogjunk össze". Konszenzus konferencia a fejlődésneurológiával, a korai  fejlesztéssel és a rehabilitációval foglalkozók részére 2016.


• MPPPOT XIV. Országos Kongresszusa, Az életkezdet rendje/trendje. Termékenység, nehezítettség, asszisztált reprodukció és következményeik 2017.


• Pikler Intézet, Mozgás szeminárium 2017.


• Egészségügyi szakmai továbbképzés: A mikrobiom. Paradigmaváltás az egészségügyben 2018.


• MPPPOT XV. Országos Kongresszusa, Hitek, tények, megismerés a gyermekágy évében 2018.

Publikációk, előadások

• Hazamentem a PIC-ből III. Konferencia, Babamasszázs mozgással kombinált fejlesztési lehetőségéről különös tekintettel a koraszülött gyermekekre - egészségügyi továbbképzés 2010.


• Mozgásvizsgálatok és mozgásterápiák gyermekkorban - konferenciasorozat 2015-2017.


• A reflexek hatásai a csecsemő fejlődésmenetében - gyógytornász szakmai nap, 2015.

 

• Csecsemőkori fejlődésmenet és rizikófaktorok - Babaolvasó országos szakmai nap 2016.

 

• A reflexek hatásai a képességfejlődésre - Pek-torna szakmai képzés 2016.

• Csecsemőkori fejlődésmenet és rizikófaktorok - Családi értékek a XXI. században c. IV. mini-konferencia 2017.

 

• A mozgásfejlődés és a tanulási képesség összefüggései - Családi értékek a XXI. században c. V. mini-konferencia 2018.

Cikkekben, szakírásokban és előadásokon hívom fel a szülők és a szakemberek figyelmét a csecsemő és kisgyermekkori fejlődés fontosságára, arra, hogy a korai években a megfelelő tudatossággal milyen sokat tehetünk az egészséges fejlődésmenetért. Hat éven át szakértőként dolgoztam a Baba Patika szerkesztőségében és havi rendszerességgel publikáltam a lapban.
Hiszek abban, hogy ha odafigyelünk a gyermekeinkre és megadjuk nekik a megfelelő támogatást, akkor csökkenthetők vagy teljesen megelőzhetők a későbbi életkorban jelentkező tanulási, viselkedési és mozgáskoordinációs problémák.

Korai fejlesztés


A koragyermekkori intervenciós szakgyógypedagógus végzettséggel a gyermekek fejlődéséről és fejlesztéséről szerzett tudásom kiteljesedett. Újszülött kortól kezdve segítem a különböző problémákkal küzdő csecsemőket, kisgyermekeket.
Munkámban a családközpontúság és a komplexitás elve érvényesül. A korai fejlesztés minden esetben illeszkedik a gyermek és családja szükségleteihez, illetve igényeihez. Hogy ez az igény teljes mértékben megvalósulhasson, más szakemberekkel is szorosan együttműködöm.

Több éves tapasztalatom azt igazolja, hogy a reflexkorrekciós szemlélettel kiegészített koragyermekkori mozgásfejlesztés gyermekbarát és játékos, ugyanakkor gyors és hatékony módszer a megkésett és az eltérő fejlődésmenet kezelésében, leküzdésében. Minél fiatalabb korban kezdődik a reflexkorrekció, annál gyorsabb és eredményesebb a fejlesztés.

INPP


A módszer reflexszemlélete keretbe foglalja az egészségügyi, a mozgásterápiás és a gyógypedagógiai ismereteimet és kiteljesíti a munkámat. A természetes fejlődésmenetre épülő módszer nem csak mozgásfejlesztő, hanem értelmi képességeket is fejlesztő módszer, így az egész személyiség fejlődésére pozitívan hat. Az INPP egyéni fejlesztést szakmai és gyógypedagógiai tanácsadással is kiegészítem, továbbá szakmai kapcsolatot tartok fent a gyermek pedagógusával, fejlesztőjével, illetve más segítő szakemberekkel.

JERR® módszer

KAPCSOLAT

Telefon: 06 30 49 44 867

E-mail: jerr.hu.kapcsolat@gmail.com

  • Facebook Social Icon
Copyright © | JERR® 2018 | MINDEN JOG FENNTARTVA!

Copyright ©  JERR 2018. A honlap szöveges tartalma Bendig Borbála saját szellemi terméke. Minden  jog fenntartva!