Barion Pixel
top of page

JERR-A-B-C modul képzés 2019

A JERR® Koragyermekkori reflexkorrekció egy olyan módszer, amely játékos mozgáselemek célzott alkalmazásával a gyermek adottságaihoz, aktuális fejlettségi szintjéhez és képességeihez igazodva a csecsemőkori reflexek stimulálását, integrációját és gátlását segíti elő.

A JERR® mozgásfejlesztő program elsajátítása az eltérő mozgásfejlődésű, reflexaktivitású és vagy regulációs problémákkal küzdő 0-3 éves korú gyermekekkel foglalkozó szakemberek részére nyújt új ismereteket, ill. a mindennapi munkában ad alkalmazható új gyakorlatrendszert.

Jelen képzésünkre szeretettel várjuk azon gyógytornászok, gyógypedagógusok, konduktorok, védőnők jelentkezését, akik munkájuk során 0-1 év közötti gyermekekkel rendszeresen találkoznak, akik a reflexek felismerésében, szerepük megítélésében, ill. azok korrekciójában még kevésbé jártasak, akik a szülőknek szeretnének a gyermek életkorához és idegrendszeri érettségéhez igazodó közös játékokban szakszerű segítséget nyújtani. Továbbá azoknak, akik ismerik az INPP módszert és Sally Goddard könyveit, de a fiatalabb, 0-1 éves korosztállyal is foglalkoznak.

A JERR módszer képzési rendszere:

JERR-A modul: JERR Aktív reflexkorrekciós gyakorlatok alkalmazási lehetőségei a mozgásfejlődés vonatkozásában 0-15 hónapos korig.

JERR-B modul: JERR Aktív reflexkorrekciós gyakorlatok alkalmazási lehetőségei a képességfejlődésben, avagy a reflexek egymásra hatása 0-15 hónapos korig.

JERR-C modul: A JERR Passzív egyensúlyi és nyugtató gyakorlatainak indikációja, hatásuk a regulációs problémák megoldásában 0-15 hónapos korig.

A 2019. januárjában induló képzés csak a 0-15 hó közötti korosztályra fókuszál, a 2-3 éves gyerekek gyakorlatait nem tárgyalja.

A JERR- A modulban 2019. január-június közötti félévben a jelentkezők  megismerkedhetnek és elsajátíthatják a primitív és a csecsemőkori reflexek korrekciójára épülő aktív, játékos gyakorlatokat, melyekkel

  • a mozgásfejlődés egyes állomásait és átmeneti helyzeteit könnyebb bejárni (pl. kúszás előkészítése, kúszás és mászás beindítása stb.),

  • a túl gyorsan fejlődő gyerekek esetében az egyes mozgásformák begyakorlási idejét lehet meghosszabbítani és ezzel a csecsemőkori fejlődésmenet optimalizálható. (pl. 8 hónapos gyerek álldogálni szeret, és már nem akar kúszni, a „visszaterelés” módjait mutatjuk meg, stb.),

  • a megkésett fejlődésű gyermekek esetében a következő mozgásforma elsajátításához szükséges, és a fejlettségéhez igazodó, aktivitásra ösztönző játékos helyzeteket teremtjük meg (pl. zsámolyos feladatok a mászás beindításához),

  • az egyensúlyrendszer és az érzékszervek integrált működésének lehetőségét teremtjük meg,

  • a szülői kompetenciát növelve, a szülő-gyermek kapcsolatot erősítve segítünk a családoknak.

Szeretnénk jelezni, hogy az A modul tananyagára épül a reflexláncolatok megismerése a B modul-ban, valamint a regulációs problémák felismerése és szabályozása a C modulban. A modulok sorrendje nem felcserélhető és az egyes modulokat nem lehet kihagyni.

Jelezzük, hogy a sorrend nem felcserélhető és az egyes modulokat nem lehet kihagyni.

A képzés akkreditációja folyamatban van, így az egészségügyi diplomával rendelkezők részére pontszerző lesz.

A képzés időpontja: 2019. január és június közötti időszakban 6 hétvége (szombat-vasárnap).

I.-III.-V. hétvége: Elméleti előadások- Gyakorlatok

II.-IV.-VI. hétvége: Hospitálás- Esetbemutatások

A JERR - A modul képzés időtartalma: 96 óra: 12x8 tanóra.
A JERR - B - C modul képzés időpontja: 2019. szeptember 7. és 2020. január 5. közötti időszakban 4 hétvége (szombat-vasárnap)
A JERR - B - C modul képzés időtartama: 64 óra: 8x8 tanóra


A képzés napidíja 20.000 Ft.  A képzés közös vizsgával zárul.


A képzés helyszíne: Budapest

A  jelentkezés feltételei:

Egyetemi vagy főiskolai szakirányú végzettség, minimum 1 éves gyakorlat csecsemőkkel-kisgyermekekkel pl. korai fejlesztés területén. A képzés ideje alatt napi-heti kapcsolat 0-1 éves korú gyermekekkel.

A képzés maximális létszáma 23 fő, míg a minimum létszám 20 fő.
A JERR-A modul képzési programot csak megfelelő létszám esetén tudjuk elindítani.
Az INPP Felismerő Tanfolyam első, elméleti napjának elvégzése ajánlott.  (www.oriásleszel.hu)

Kérjük, részvételi szándékát egy rövid e-mailben Andor Ildikónál jelezze a jerr.hu.kapcsolat@gmail.com címen.
Ezt követően küldjük ki Ön részére a részletes tájékoztatót és a jelentkezési lapot.

Az érvényes tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek listáját a Szakemberek menüpont alatt találja.

bottom of page