Barion Pixel
top of page
Cute Baby Boy

JÁTÉK

​megismerő tevékenység, játék, manipuláció

A játék a kisgyermekek szabadon választott elsődleges és egyben legfontosabb tevékenysége. A játékot kizárólag önmagáért végzi a gyermek, vagyis maga a játéktevékenység a célja. Mivel a szabad játéknak nincs külső célja és nem kapcsolódik hozzá elvárás sem, ezért a gyermek számára ez a legnagyobb örömmel végzett tevékenység.

A JERR szemléletében a játék nem játékos tanulás, hanem a gyermek játékába történő valódi bekapcsolódás. A JERR szakember együtt játszik a babával, alkalmazkodik hozzá és játszótársként szinte észrevétlenül éri el, hogy a csecsemőkori alapvető mozgásformákat minél többször végezze el a gyermek. Erre a szülőket is megtanítja, így a családtagok a mindennapokban otthon is tudnak úgy játszani a picivel, hogy a fejlődése a legjobb irányban haladjon. A babák figyelme, emlékezete, gondolkodása, kommunikációja és a mozgása is jól fejlődik miközben a szüleivel, a testvérével és a nagyszülővel játszik önfeledten. A játék lényege, hogy ne a babát emeljük fel a nagyobbakhoz, hanem a nagyok ereszkedjenek le a picikhez.

EGYENSÚLY

pozicionálás, testtartás, mozgás

A csecsemő a látása, szaglása, hallása, ízlelése és tapintása révén szerez információkat a közvetlen környezetéről, vagyis az érzékszervei segítségével tájékozódik. A mozgásos képességek és az egyensúly fejlődésével egyre nagyobb teret tud felfedezni, az ismeretei a világról folyamatosan bővülnek. Mindegyik érzékelés modalitás különleges, mással nem pótolható. Egyik sem nélkülözhetetlen a testtartáshoz és a mozgáshoz, kivéve az egyensúlyi érzékelést. Nincs olyan érzékszerv, amivel kompenzálható lenne a hiánya.

A JERR szakember egyik legfontosabb feladata, hogy a csecsemő fejlődésében a szenzoros integráció folyamatát úgy támogassa meg, hogy az egyensúlyrendszer működése tökéletes összhangba kerüljön a többi érzékszerv működésével. Természetesen mindez a szülőkkel közösen, a baba szabad játékába bekapcsolódva történik.

Jumping on the Bed
Image by Picsea

REFLEX

primitív, áthidaló és testtartási reflexek

A primitív és az áthidaló reflexek részt vesznek a mozgásfejlődési, a testtartási és a felegyenesedési folyamatok beindításában. Az áthidaló és a poszturális reflexek az elemi mozgásmintákkal összehangoltan biztosítják, hogy a csecsemőkori fejlődésmenetben a megfelelő időben és módon jelenjenek meg az alapvető fejlődési fázisok. A forgás, a kúszás, mászás, ülés, állás és a járás során a testtartás, az egyensúly és a mozgásszabályozás minősége attól függ, hogy a primitív, az áthidaló reflexek hogyan készítették elő a poszturális reflexek működését, hogyan alapozták meg a fej-, a törzs- és a végtagok mozgásait.

A JERR szakember a reflexkorrekciós gyakorlatprogram megtervezésekor figyelembe veszi a reflexfejlődés menetét, és teljességgel személyre szabva, szisztematikusan vezeti végig a csecsemőt ezen a fejlődési íven. A reflexkorrekciós gyakorlatprogram egyes szakaszai nem az adott fejlődési szakaszhoz tartozó mozgásos képességeket tanítják és gyakoroltatják, hanem a fejlődési szakaszhoz tartozó reflexcsoportra hatnak. A reflexkorrekció tehát nem mozgásfejlesztés, hanem a reflexfejlődés szabályait követve a reflexek pontosan megtervezett stimulálása.

REGULÁCIÓ

megnyugtathatóság, táplálás, alvás, önállóság, aktiváció

Az önszabályozás, az önreguláció kialakulása az anyaméhben kezdődik és a megszületés után egyre összetettebb rendszerré válik, amely nélkül bármely életkorban elképzelhetetlen lenne az alkalmazkodás. A reguláció az alapvető biológiai működésektől kezdve az érzelmek és a viselkedés szabályozásáig minden képességterületet érint.

Csecsemőkorban a légzés és a keringés szabályozásán túl a reguláció legfontosabb területei az elalvás, az átalvás és a visszaalvás; a sírás és a megnyugtathatóság; a táplálkozás és a gyarapodás. Ezek a területek magukba foglalják azt is, hogy a csecsemő hogyan szabályozza az érzelmeit, a viselkedését és a fiziológiai folyamatait az érzékelési, a figyelmi és a mozgásos képességei érdekében.

Az önszabályozás fejlődését először az anyán keresztül, az anyával együtt, később az anya-apa-gyermek hármasában, ill. a szűkebb családi közegben lehet értelmezni. A klasszikus regulációs zavarokhoz legtöbbször társulnak kötődési problémák, a játék és a megismerő tevékenység zavarai és a fejlődési eltérések.

A JERR Terapeuta feladata, hogy megállapítsa, hogy a klasszikus regulációs probléma hátterében vagy ahhoz kapcsolódóan igazolható-e a reflexfejlődés eltérése. Amennyiben igen, akkor a reflexkorrekció és a pszichológiai tanácsadás együtt eredményesebben kezeli a regulációs problémát és a fejlődési eltéréseket. A JERR szakember törekszik arra, hogy a gyermek szükségleteit és a szülők igényeit figyelembe véve együttműködjön más szakemberekkel és közösen támogassák a családot.

 

Image by Kelly Sikkema
bottom of page