top of page

A JERR® KÉPZÉS MODULRENDSZERE

Személyre szabható, átjárható és minden eleme használható tudást ad 

A JERR modulrendszere lehetőséget biztosít arra, hogy az egyes szakterületek képviselői a saját igényeikhez és lehetőségeikhez igazodva végezzék el a képzést, ill. a saját szakmai tevékenységükhöz leginkább illeszkedő releváns elméleti és gyakorlati tudást szerezzék meg a képességfejlődés, a reflexfejlődés és a reflexkorrekció témakörében.

Lehetőség van kizárólag az alap A-modul elvégzésére, amely már önmagában képzetté teszi a szakembert arra, hogy szakmai tudását kiegészíthesse a reflexfejlődés szemléletével, és az eddiginél több szempontból elemezze a mozgásfejlődés, a reguláció és a képességek területén tapasztalható eltéréseket.
 

Az a szakember, aki a gyermek fejlődésmenetének vagy problémájának elemzésen túl szeretné komplexen vizsgálni és értelmezni a reflexaktivitás és a különböző képességek összefüggéseit, az az adott korosztályban az A-modulra épülő B-modul elvégzésével szerezhet ehhez megfelelő képesítést. A képzés sikeres elvégzése után mindenki a saját szakterületén belül alkalmazhatja a JERR Komplex vizsgáló eljárást és használhatja az ehhez szükséges dokumentációt. A reflexfejlődés pontos meghatározásával kiegészítheti szakmai gondolkodásmódját, a reflexvizsgálat eredményeit pedig integrálhatja a saját fejlesztői vagy terápiás tevékenységébe.
 

A C-modul elvégzésével az előző két modulban megszerzett tudás kiegészül a játékos reflexkorrekciós gyakorlatok és testhelyzetek elméleti és gyakorlati ismereteivel. Az egyéni gyakorlatprogram megtervezéséhez és a home-training vezetéséhez szükséges önismeret, valamint a kommunikációs eszközök célirányos használatának birtokában a szakember képessé válik arra, hogy a JERR Reflexkorrekciós Gyakorlatprogram alkalmazásával fejlessze a gyermeket és tartsa a kapcsolatot a családdal, a gyermek ellátásában résztvevő szakemberekkel.

Writing a Book

A képzésen lehetőség van három különböző korcsoportra szakosodni. A Csecsemőkorra 0-1 év, a Kisgyermekkorra 1-3 év és az Óvodáskora 3-7 év vonatkozó tananyag külön-külön is elsajátítható. A modulrendszerben tehát minden szakterület képviselői a saját alapvégzettségükhöz és a mindennapi munkájukhoz kapcsolódóan választhatják ki, hogy melyik képzést szeretnék elvégezni. Az egyes korcsoportokra vonatkozó tudás szintén tetszés szerint két szinten sajátítható el.

Végül, a három korcsoport B-C-moduljainak együttes elvégzése, továbbá a személyes és a szakmai szupervíziókon való rendszeres részvétellel a hallgató képes 0-7 éves korig a gyermek fejlettségi szintjéhez és adottságaihoz illeszkedően elvégezni a JERR komplex vizsgálatot, és erre alapozva megtervezni és vezetni az egyéni JERR Reflexkorrekciós gyakorlatprogramot. A teljes fejlesztési folyamatot családközpontú szemlélettel a gyermek szükségleteihez igazítja, és a koragyermekkori intervencióban ún. kulcsszemélyként tartja a kapcsolatot a családdal, valamint a gyermek fejlesztésében és ellátásában résztvevő többi szakemberrel.

A képzés várandósság alatt nem végezhető.

A Kisgyermekkori B-modul várhatóan 2023-ban indul először.

Az Óvodáskori modulok még kidolgozás alatt állnak.

Az A-modul, a Reflexfejlődés elmélete és gyakorlata c. képzés, melynek sikeres elvégzése két kimeneti lehetőséggel végezhető el.

Az elsőt azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik saját szakmai tevékenységük keretében szeretnék a reflexfejlődés új aspektusából szemlélni a csecsemő fejlődését és a továbbiakban nem szándékoznak a B és a C modulokra jelentkezni.
 

A másik lehetőség azoknak szól, akik folytatni kívánják tanulmányaikat a JERR moduláris rendszerében különbözeti vizsgát téve  jelentkeznének a JERR B-modul képzésre.

Három különböző B-modul, JERR Komplex Vizsgálat elmélete és gyakorlata c. képzés szerepel a JERR képzési rendszerben, amely modulok egymástól függetlenül elvégezhetők::

  1. Csecsemőkori (0-1 év) JERR komplex vizsgálat elmélete és gyakorlata

  2. Kisgyermekkori (1-3 év) JERR komplex vizsgálat elmélete és gyakorlata

  3. Óvodáskori (3-7 év) JERR komplex vizsgálat elmélete és gyakorlata

A képzéseket azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik munkájuk során az adott korcsoportban szeretnék a reflexprofil és a különböző képességterületek összehasonlító vizsgálata által komplexen értelmezni a fejlődési eltéréseket, a regulációs problémákat, a mozgásfejlődési/mozgáskoordinációs nehézségeket, a figyelmi- és a tanulási képességekben, valamint a szociális-kommunikációs területen mutatkozó problémákat.

A C-modul, a Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása c. képzés szintén három korosztályban indul, amely modulok egymástól függetlenül elvégezhetők:

  1. Csecsemőkori (0-1 év) JERR reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása

  2. Kisgyermekkori (1-3 év) JERR reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása

  3. Óvodáskori (3-7 év) JERR reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása

A képzéseket azoknak ajánljuk, akik a fenti korosztályokban az éretlen idegrendszeri működésből fakadó problémákat szeretnék a JERR Komplex Vizsgáló eljárásra épülő JERR Koragyermekkori reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazásával megoldani.

 

bottom of page