A JERR® képzés modulrendszere

 Személyre szabható, átjárható, minden eleme végzettséget és használható tudást ad 

A JERR modulrendszere lehetőséget biztosít arra, hogy az egyes szakterületek képviselői a saját igényeikhez és lehetőségeikhez igazodva végezzék el a képzést, illetve a saját szakmai tevékenységükhöz leginkább illeszkedő releváns elméleti és gyakorlati tudást szerezzék meg a képességfejlődés, a reflexfejlődés és a reflexkorrekció témakörében.

 • Lehetőség van kizárólag az alap A-modul elvégzésére, amely már önmagában képzetté teszi a szakembert arra, hogy szakmai tudását kiegészíthesse a reflexfejlődés szemléletével, és az eddiginél több szempontból elemezze a mozgásfejlődés, a reguláció és a képességek területén tapasztalható eltéréseket. Ez a képzés mindössze fél évet vesz igénybe.
   

 • Az a szakember, aki a gyermek fejlődésmenetének vagy problémájának elemzésen túl szeretné komplexen vizsgálni és értelmezni a reflexaktivitás és a különböző képességek összefüggéseit, az az adott korosztályban az A-modulra épülő B-modul elvégzésével szerezhet ehhez megfelelő képesítést. A képzés sikeres elvégzése után mindenki a saját szakterületén belül alkalmazhatja a JERR Komplex vizsgáló eljárást és használhatja az ehhez szükséges dokumentációt. A reflexfejlődés pontos meghatározásával kiegészítheti szakmai gondolkodásmódját, a reflexvizsgálat eredményeit pedig integrálhatja a saját fejlesztői vagy terápiás tevékenységébe.
   

 • A következő, C-modul elvégzésével az előző két modulban megszerzett tudás kiegészül a játékos reflexkorrekciós gyakorlatok és testhelyzetek elméleti és gyakorlati ismereteivel. Az egyéni gyakorlatprogram megtervezéséhez és a home-training vezetéséhez szükséges önismeret, valamint a kommunikációs eszközök célirányos használatának birtokában a szakember fejlesztővé válik, vagyis képessé válik arra, hogy a JERR Reflexkorrekciós Gyakorlatprogram alkalmazásával fejlessze a gyermeket és tartsa a kapcsolatot a családdal és a gyermek ellátásában résztvevő szakemberekkel.

A képzésen lehetőség van három különböző korcsoportra szakosodni. A Csecsemőkorra 0-1 év, a Kisgyermekkorra 1-3 év és az Óvodáskora 3-6 év vonatkozó tananyag külön-külön is elsajátítható. A modulrendszerben tehát minden szakterület képviselői a saját alapvégzettségükhöz és a mindennapi munkájukhoz kapcsolódóan választhatják ki, hogy melyik képzést szeretnék elvégezni. Az egyes korcsoportokra vonatkozó tudás szintén tetszés szerint két szinten sajátítható el, a B-modulban konzulensi, a C-modulban fejlesztői minősítés szerezhető meg.

Végül, a három korcsoport B-C-moduljainak együttes elvégzése, továbbá a személyes és a szakmai szupervíziókon való rendszeres részvétellel a hallgató a legmagasabb minősítést, a JERR Koragyermekkori reflexkorrekciós terapeuta megnevezést kapja. A reflexkorrekciós terapeuta képes 0-6 éves korig a gyermek fejlettségi szintjéhez és adottságaihoz illeszkedően elvégezni a   JERR komplex vizsgálatot, és erre alapozva megtervezni és vezetni az egyéni JERR Reflexkorrekciós gyakorlatprogramot. A teljes fejlesztési folyamatot családközpontú szemlélettel a gyermek szükségleteihez igazítja, és a koragyermekkori intervencióban ún. kulcsszemélyként tartja a kapcsolatot a családdal, valamint a gyermek fejlesztésében és ellátásában résztvevő többi szakemberrel.

A képzés várandósság alatt nem végezhető.

A Kisgyermekkori B-modul várhatóan 2023-ban indul először.

Az Óvodáskori modulok még kidolgozás alatt állnak.

A JERR A-modul, a Reflexfejlődés elmélete és gyakorlata c. képzés (ún. alapmodul), melynek sikeres elvégzése „JERR Csecsemőkori mozgásfejlődési elemző” végzettséget ad. A modul két kimeneti lehetőséggel végezhető el.

Az elsőt azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik saját szakmai tevékenységük keretében szeretnék a reflexfejlődés új aspektusából szemlélni a csecsemő fejlődését és a továbbiakban nem szándékoznak a B és a C modulokra jelentkezni.
 

A másik lehetőség azoknak szól, akik folytatni kívánják tanulmányaikat a JERR moduláris rendszerében, és különbözeti vizsgát téve (két évig érvényes) jelentkeznének a JERR B-modul képzésre.

JERR® KORAGYERMEKKORI REFLEXKORREKCIÓS TERAPEUTA
Csecsemőkor
Kisgyermekkor
Óvodáskor
Személyes és szakmai szupervízió
FEJLESZTŐ
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(0-1 év)
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(1-3 év)
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(3-6 év)
KONZULENS
B-modul
Komplex Vizsgálat
(0-1 év)
B-modul
Komplex Vizsgálat
(1-3 év)
B-modul
Komplex Vizsgálat
(3-6 év)
ELEMZŐ

A Kisgyermekkori B-modul várhatóan 2023-ban indul először.


Az Óvodáskori modulok még kidolgozás alatt állnak.

 A, B és C-modul 

Három különböző B-modul, JERR Komplex Vizsgálat elmélete és gyakorlata c. képzés (ún. vizsgálati modul) szerepel a JERR képzési rendszerben, melyek különálló sikeres elvégzése a következő végzettségeket adja:

 1. „JERR Csecsemőkori mozgásfejlődési konzulens”

 2. „JERR Kisgyermekkori mozgásfejlődési konzulens”

 3. „JERR Óvodáskori mozgásfejlődési konzulens”
   

A B-modulok egymástól függetlenül elvégezhetők.

A képzéseket azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik munkájuk során az adott korcsoportban szeretnék a reflexprofil és a különböző képességterületek összehasonlító vizsgálata által komplexen értelmezni a fejlődési eltéréseket, a regulációs problémákat, a mozgásfejlődési/mozgáskoordinációs nehézségeket, a figyelmi- és a tanulási képességekben, valamint a szociális-kommunikációs területen mutatkozó problémákat.


Egy adott korosztályra vonatkozó B-modul sikeres elvégzése (két évig érvényes a vizsga) az ugyanarra a korosztályra vonatkozó C-modul képzésre való jelentkezés előfeltétele.

A JERR C-modul, a Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása c. képzés (ún. gyakorlati modul) szintén három korosztályban indul, sikeres elvégzésük az alábbi végzettséget adja:

 1. ”„JERR Csecsemőkori mozgás- és reflexkorrekciós fejlesztő"

 2. „JERR Kisgyermekkori mozgás- és reflexkorrekciós fejlesztő”

 3. „JERR Óvodáskori mozgás- és reflexkorrekciós fejlesztő”

A C-modulok egymástól függetlenül elvégezhetők.


A képzéseket azoknak ajánljuk, akik a fenti korosztályokban az éretlen idegrendszeri működésből fakadó problémákat szeretnék a JERR Komplex Vizsgáló eljárásra épülő JERR Koragyermekkori reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazásával megoldani.
Azok a résztvevők, akik mindhárom korosztály vizsgálati és gyakorlati moduljait sikeresen elvégezték, a JERR Koragyermekkori reflexkorrekciós terapeuta képesítést szerezhetik meg.

 

A B és a C-modulok elvégzése után a tanúsítványok érvényessége nem évül el. Ennek feltétele a JERR képzési rendszerében megtartott egyéni és csoportos szupervíziókon, valamint az egyéni és csoportos szakmai szupervíziókon való részvétel. Ezt a JERR Konzulenseknek évente három alkalommal, a JERR Fejlesztőknek évente négy alkalommal szükséges teljesíteniük.