Barion Pixel
top of page

Csecsemőkori reflexkorrekció lépései

Making Notes

A JERR Aktív és Passzív gyakorlatok komplex alkalmazására a JERR Terapeuta jogosult. A terapeuták névsora a Szakemberek oldalon olvasható.

1. Kapcsolatfelvétel

2. JERR Komplex Vizsgálat

3. Gyakorlatok betanítása

4. Kontrollvizsgálat, videókontroll

5. Együttműködés más szakemberekkel

6. Meddig tart a reflexkorrekció?

1. Kapcsolatfelvétel

JERR szülői információs csomag: elérhető a terapeutánál papír alapú vagy online dokumentum formájában. A család részletes információkat talál a csomagban a primitív reflexek szerepéről, a csecsemőkori fejlődésmenet jelentőségéről, a JERR Komplex Vizsgálat céljáról és menetéről, valamint a csecsemőkori reflexkorrekciós folyamatról. Tájékozódhat a kontrollvizsgálatok várható ütemezéséről, a szükséges kiegészítő vizsgálatokról és kezelésekről.

JERR Szülői Kérdőív: részletesen kitöltve és szükség esetén kiegészítve, a vizsgálatot megelőzően szükséges eljuttatni a terapeutához. A kérdőívben adott válaszok fontos információkkal szolgálnak a terapeutának a hatékonyság érdekében a komplex vizsgálat menetének megtervezéséhez, a célzott csecsemőmegfigyelés főbb szempontjaihoz.

 

2. JERR Komplex Vizsgálat

A 60-120 perces első vizsgálat elsősorban a gyermek spontán reakcióinak részletes megfigyelésén és a szülők beszámolóin alapul. A vizsgálati eljárás játékos testhelyzetek és mozgások kivitelezésével, továbbá standard reflex-tesztek segítségével méri fel az idegrendszer működésének aktuális állapotát. A képességek vizsgálata a SEED fejlődési skála szempontrendszere alapján történik.

Vizsgált képesség területek: megismerő és játéktevékenység; testtartás; helyzet- és helyváltoztató mozgások; reflex-profil felmérése, manipuláció és kézhasználat, vizuális képességek, szociális és kommunikációs képességek, reguláció.

A vizsgálatot követően a terapeuta értelmezi és megbeszéli a szülőkkel a gyermek aktuális fejlettségi szintjét, valamint azokat a hiányosságokat, eltéréseket és reflexműködéseket, amelyek fejlesztést vagy korrekciót igényelnek. Elmondja a reflexkorrekció lényegét, és együtt kitűzik a fejlesztési célokat és a várható változásokat, eredményeket. A szülővel közösen megtervezik az esetleg szükséges kiegészítő vizsgálatok és vagy kezelések ütemezését.

3. Gyakorlatok betanítása

A terapeuta a gyermek és a szülők aktív együttműködésével bemutatja, ezután közösen begyakorolják az aktív és passzív gyakorlatokat. A gyakorlatok bemutatásáról és kivitelezéséről a szülő videó felvételt készíthet, mellyel a home-training könnyebbé válik. Az otthoni gyakorlás rendszerességét és időtartamát a gyermek szükségletei, fejlettségi szintje és az alkalmazott gyakorlatok típusai együttesen határozzák meg. A terápia folyamatos nyomon követéséhez rendszeres videókontroll ajánlott, melyet a szülő és a terapeuta mindig egyénileg egyeztethet. Azonban a reflexkorrekció eredményessége és pontossága érdekében ezt érdemes igénybe venni, mert a csecsemőkorban az időfaktor kiemelt fontossággal bír az idegrendszer optimális fejlődése szempontjából.

4. Kontrollvizsgálat, videókontroll

A csecsemőkori reflexkorrekció eredményeinek ellenőrzésére és a következő fejlesztési szakasz megtervezéséhez 2-4 hetente szükséges a kontrollvizsgálat. Ezeken a személyes találkozókon a szülők elmondhatják a tapasztalataikat, a megfigyeléseiket és feltehetik a kérdéseiket. A terapeutával közösen megbeszélik a gyermek állapotában és a fejlődésében történt változásokat. Ezután történik az aktuális mozgás és reflex-vizsgálat, valamint az otthoni gyakorlatok kivitelezésének ellenőrzése. Az eredményektől, a gyermek aktuális képességeitől és fejlettségi szintjétől függően megbeszélik, majd begyakorolják a következő fejlesztési szakasz feladatait. A terapeuta az egyéni gyakorlatok betanításakor figyelembe veszi a gyermek életkorát, az idegrendszeri érettségét, az adottságait és a személyiségét. A mozgásfejlesztő és reflexkorrekciós gyakorlatok minden esetben az adott gyermek szükségleteinek és képességeinek megfelelő minőségű és mennyiségű elemből állnak.

 

5. Együttműködés más szakemberekkel

A JERR Terapeuta minden esetben figyelembe veszi más szakemberek vizsgálati eredményeit, javaslatait. Amennyiben a gyermek fejlődéséhez vagy gyógyulásához szükségesnek látja egyéb szakemberek, terápiák, kezelések bevonását, azt jelzi a szülőnek és a továbbiakban koordinálja azok ütemezését és elősegíti a hatékony, a család és a gyermek érdekeire fókuszáló szakmaközi kommunikációt és együttműködést.

 

6. Meddig tart a csecsemőkori reflexkorrekció?

A csecsemőkori fejlődésmenet egy minden emberre érvényes genetikai és biológiai program szerint történik, ezért a reflexfejlődés láncolata és az alapvető mozgásminták kialakulása és minősége a JERR Komplex Vizsgálattal pontosan mérhető.  A reflexkorrekció célja, hogy korrigálja a programtól eltérő fejlődésmenetet és kialakuljon az életkornak megfelelő idegrendszeri érettség. Az érettség és az optimális fejlődésmenet a reflexek aktivitásán és a különböző mozgásos képességekben nyilvánul meg. A terapeuta ezeket a területeket folyamatos vizsgálja és a vizsgálati eredményeket részletesen elmagyarázza a szülőnek. Ha a reflexkorrekció eredményeként kialakult az életkornak megfelelő reflexaktivitás és képességrendszer, szüneteltetni lehet a terápiát annak érdekében, hogy a gyermek a saját természetes fejlődési ütemében haladhasson tovább.  A következő fejlődési szakaszban azonban érdemes újra elvégezni a komplex vizsgálatot, ellenőrizni az idegrendszer működését, hogy a szülő és a terapeuta megbizonyosodhasson arról, hogy az idegrendszer továbbra is képes megfelelően irányítani a fejlődésmenetet.

bottom of page