Barion Pixel
top of page

B-modul | JERR Komplex Vizsgálat elmélete és gyakorlata (vizsgálati modul)

 • Óraszám: 80 óra

 • Képzés tervezett időpontja: folyamatosan, az éves A-modul képzést követően

 • Képzésen való részvétel előfeltétele: A-modul | Reflexfejlődés elmélete és gyakorlata (alapmodul) elvégzése

 • A képzés nem akkreditált

 • Képzési napok: általában havi gyakorisággal egybefüggően 3 nap (pénteki, szombati  és vasárnapi napokon)

 • Soron következő B-modul: Mozgás és reflexek komplex vizsgálatának elmélete és gyakorlata óvodáskorban (3-7 év)

 • Képzés tervezett időpontja: 2024.09.20-2024.10.27.

Kiket várunk a képzésre?

A képzésre olyan szakembereket várunk, akik mindennapi munkájuk során rendszeresen találkoznak a 0-7 éves korosztállyal és családjukkal:

 • védőnő,

 • gyógytornász,

 • gyógypedagógus,

 • óvodapedagógus,

 • gyermekorvos,

 • egészségügyi szakdolgozó,

 • perinatális szakterületen dolgozó szakember (pszichológus, szülésznő, dúla, szülő-csecsemő konzulens, perinatális szaktanácsadó, szoptatási tanácsadó, hordozási tanácsadó, perinatális szaktanácsadó),

 • konduktor,

 • csecsemő- és kisgyermeknevelő.

Azokat a szakembereket várjuk, akik munkájuk során szeretnék a csecsemőkori reflexek és a különböző képességterületek összehasonlító vizsgálata által komplexen értelmezni a fejlődési eltéréseket és a regulációs problémákat.


A komplex vizsgáló eljárás segítségével szeretnék eredményesebben megoldani a csecsemőkori regulációs, mozgásfejlődési, valamint a megismerőtevékenységben és a szociális-kommunikációs területen mutatkozó problémákat.

Baby with Stethoscope
A jelentkezés feltételei
 • JERR A-modul Reflexfejlődés elmélete és gyakorlata c. képzés sikeres elvégzése 2 éven belül

 • 1 éves folyamatos munkatapasztalat 0-12 hónapos gyermekekkel és családjukkal (erről a tevékenységről igazolás és részletes beszámoló)

 • Motivációs levél

 • Alapvető számítógépes ismeret (Word, PowerPoint szerkesztés; e-mail és internet használat; videófelvétel készítés okostelefonnal és alapszintű videóvágási ismeret)

 • Fizikai állóképeség és praxis az alapvető csecsemőkori mozdulatok és a vizsgálati helyzetek kivitelezésére

A képzés várandósság alatt nem végezhető.

A képzés bemutatása

A JERR Komplex Vizsgálat 0-12 hónapos korban alkalmas arra, hogy részletesen elemezhető legyen a csecsemő mozgásos-, egyensúlyi- és testtartási képességeinek szintje összevetve a reflexfejlődés és a reflexaktivitás minőségével.


A JERR Komplex Vizsgálat alkalmazásakor a mozgásos képességek és reflexek vizsgálata kiegészül a megismerő tevékenység, a manipuláció, a szemmozgató funkciók, a szociális és kommunikációs képességek, továbbá a reguláció területeinek felmérésével.


A komplex vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy az idegrendszeri érettség és a különböző képességek szintje hogyan viszonyul a csecsemő életkora által elvárható teljesítményhez.

Az éretlen idegrendszeri működés csecsemőkorban történő felismerése és az éretlenség okának pontos detektálása lehetőséget teremt a JERR Koragyermekkori reflexkorrekciós folyamat, a képességalapú célzott fejlesztés és terápia megkezdéséhez.


A képzés során a résztvevők átfogó elméleti háttértudást kapnak az intrauterin, a primitív, a megriadási és a poszturális reflexek működéséről és szerepéről. Elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek a reflexek felismeréséről, működési jellemzőik azonosításáról, valamint pontos vizsgálatukról és a tesztelési lehetőségekről.


Komplex rálátást szerezhetnek a képességfejlődés és a reflexaktivitás összefüggéseiről és arról, hogyan ismerhetők fel a csecsemőkori reflexek a csecsemő spontán viselkedésének és mozgásos aktivitásának szisztematikus megfigyelésével és elemzésével.


A JERR diagnosztika alapelve a megengedő vizsgálat, a családközpontú szemlélet és attitűd, valamint a vizsgálat és a megfigyelés eredményeként kapott tények objektív, támogató, pozitív módon való közlése.


A képzés során elméleti ismereteket és a helyzetgyakorlatok révén érzékenyítést és önismereti tapasztalatot szerezhetnek az erőszakmentes, asszertív kommunikációs eszközök alkalmazásáról.


A képzés szerves részét képezi a segítőszakemberek személyes és szociális kompetenciájának megerősítése és fokozása annak érdekében, hogy támogató és együttműködő kapcsolatokat építhessenek ki a gyermekkel, a családdal és a társszakmák képviselőivel.


A hallgatók a képzés során elsajátíthatják a vizsgálat elvégzéséhez szükséges előkészítő és dokumentációs feladatokat. Megismerhetik a játékos, megengedő vizsgálat kivitelezéséhez szükséges, a gyermek fejlettségi szintjéhez illeszkedő tér kialakítását, a berendezési tárgyak és vizsgáló eszközök használatát.


Az intervenciós szemlélet elmélyítése érdekében a képzés teret ad a perinatális tudományok és a korai fejlesztés képviselőinek előadások megtartására és az ezekhez kapcsolódó szimpóziumokra, ahol a résztvevők lehetőséget kapnak kapcsolatépítésre a széleskörű szakmai diskurzusra.

A képzés célja

A résztvevők képessé váljanak a 0-12 hónapos korú csecsemők JERR Komplex Vizsgálatának elvégzésére és a gyermek fejlettségi szintjéhez illeszkedő vizsgálati eszközrendszer használatára.


Képesek legyenek a vizsgálat részeredményeinek (reflexek, testtartás, mozgás, egyensúly, reguláció, megismerő tevékenység, manipuláció, szociális képességek) értelmezésére, azok összevetésére.


A vizsgálat eredménye révén képesek legyenek meghatározni az idegrendszer érettségének szintjét, továbbá a reflexfejlődés eltérésének minőségi és mennyiségi jellemzőit.

Gyakorlati célok még, hogy jártasak legyenek a családközpontú, támogató verbális és nonverbális kommunikációs eszközök alkalmazásában.


A gyermek és családjának intervenciós szemléletű ellátása érdekében képessé váljanak és törekedjenek az eredményes szakmaközi együttműködésre, a szakmai vélemények, a vizsgálati- és fejlesztési eredmények korrekt közlésére és fogadására.


A képzés célja továbbá, hogy felkészítse a résztvevőket a vizsgálati B-modulok (1-3 év és 3-6 éves korosztály) és a reflexkorrekció gyakorlati alkalmazása C-modul (0-1 év, 1-3 év és 3-7 éves korosztály) elvégzésére.

A képzés követelményei
 1. 90%-os részvétel a személyes oktatáson

 2. A képzés tananyagát kiegészítő kötelező és ajánlott szakirodalom

 3. Vizsgálati esetbemutatás leadása

Képzés tananyaga

JERR diagnosztika elmélete és gyakorlata
 

 1. Kapcsolatfelvétel, információs csomag, szülő szóbeli és írásbeli informálása

 2. Szülői kérdőív alkalmazása és értelmezése

 3. Vizsgálati lap szempontrendszerének alkalmazása

 4. Vizsgálat módszerek, eszközrendszerek alkalmazása

 5. Megengedő vizsgálat: vizsgáló attitűdje és kommunikációja

 6. Diagnózis és javaslatok

 7. Kommunikáció a szülővel, a családtagokkal (vizsgálati eredmények megbeszélése, értelmezése, kérdések megválaszolása)

 8. Kommunikáció és konzultáció más szakemberekkel

 9. Nyomonkövetés, kontroll vizsgálat

Önismeret
 

 1. Interakciós helyzetgyakorlatok, eddig alkalmazott szakmai és kommunikációs eszközök

 2. Reflex- és képességvizsgálat gyakorlat

 3. A konzulensi éntudat és öngondoskodás eszközei

 4. Személyes és szociális kompetenciák

Kommunikációs eszközök

 1. Verbális, nonverbális (érintés, térközszabályozás, közelség-távolság

 2. Vizsgáló testtartása, mozdulatai, mozgástempó

 3. Érzékenyítés, ráhangolódás szülői beszámolókkal (anya, szülők, gyermek, aktuális helyzet)

 4. Erőszakmentes, asszertív kommunikáció

 5. Szuggesztív kommunikációs eszközök

 6. Mondatszerkesztés, szóhasználat

 7. Társszakmákkal való kapcsolatépítés és kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges kommunikációs eszközök

 8. Írásbeli kommunikáció, dokumentáció, adminisztráció, videókontroll alkalmazása

Therapist

Oktatóvideók és gyakorlat

 1. Különböző életkorú csecsemők JERR Komplex Vizsgálati videófelvételeinek bemutatása, megbeszélése, JERR Vizsgálati lap kitöltése
   

 2. Tematizált vizsgálati videófelvételek bemutatása: reflexek tesztelése, képességek vizsgálata, látottak megbeszélése és értékelése, Vizsgálati lap kitöltése
   

 3. Saját élményű vizsgálat párban (reflexvizsgálat, látási funkciók, mozgásvizsgálat)
   

 4. Kommunikációs és vizsgálati helyzetgyakorlatok

Kiegészítő vizsgálatok, kezelések, társszakmák (meghívott előadók)

 1. Előadások és szimpózium a társszakmák képviselőivel
   

  • Craniosacralis terápia, manuálisterápia, DSGM, haptonómia, kiropraktika

  • Szemészet, hallásészlelés, fejlődésneurológia

  • Perinatális pszichológia, perinatális tanácsadás

Physiotherapy
Modul rendszer - B-modul
bottom of page