C-modul | JERR Csecsemőkori reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása a 0-1 éves korosztályban (gyakorlati modul)

 • Óraszám: 120 óra

 • Képzés tervezett időpontja: 2023. január-december

 • A képzés nem akkreditált

 • Képzési napok: kéthavonta egy alkalommal egybefüggő 2 vagy 3 nap, (pénteki, szombati, vasárnapi, hétfői napokon)

 1. január 3 nap személyes (JERR gyakorlatok 0-6 hó)

 2. február 3 nap személyes (JERR gyakorlatok 6-12 hó)

 3. április 3 nap személyes (elmélet, esetmegbeszélés, szakmai szupervízió)

 4. június 2 nap (elmélet, gyakorlat, esetmegbeszélés, szakmai szupervízió)

 5. szeptember 2 nap (elmélet, gyakorlat, esetmegbeszélés, szakmai szupervízió)

 6. november 2 nap (ismétlés, esetmegbeszélés, szakmai szupervízió)

 Kiket várunk a képzésre?

Azokat a szakembereket várjuk, akik munkájuk során rendszeresen találkoznak a 0-1 éves korú gyermekekkel és családjukkal és szeretnék alkalmazni a fejlődési eltérések és a regulációs területeken mutatkozó problémák megoldására a JERR Komplex Vizsgáló eljárásra épülő JERR Koragyermekkori reflexkorrekció csecsemőkori gyakorlatprogramját egyéni, home-training formában.


Nyitottak arra, hogy a gyakorlatprogram megtervezésében és a home-training szakmai kísérésében alkalmazkodjanak a gyermek egyéni adottságaihoz, szükségleteihez, fejlettségi szintjéhez, valamint a család lehetőségeihez és igényeihez.

Smiling Woman
 A jelentkezés feltételei
 • JERR A-modul – Reflexfejlődés elmélete és gyakorlata c. képzés sikeres elvégzése 2 éven belül.

 • a 0-1 éves korosztályra vonatkozó JERR B-modul - JERR Komplex Vizsgálat elmélete és gyakorlata c. képzés sikeres elvégzése 2 éven belül.

 • 1 éves folyamatos munkatapasztalat a 0-12 hónapos gyermekekkel és családjukkal (erről a tevékenységről igazolás és részletes beszámoló)

 • Motivációs levél

 • Alapvető számítógépes ismeret (Word, PowerPoint szerkesztés; e-mail és internet használat; videófelvétel készítés okostelefonnal és alapszintű videóvágási ismeretek)

 • Fizikai állóképeség és praxis a mozgásfejlődési és reflexkorrekciós mozdulatok, gyakorlatok kivitelezésére és betanulására, valamint bemutatására

 • Online oktatásban való részvételhez szükséges laptop vagy számítógép bekapcsolható mikrofonnal és kamerával, megfelelő internet kapacitás

A képzés várandósság alatt nem végezhető.

  Végzettség

Elsajátítható képzettség, tanúsítványon szereplő megnevezés: JERR Csecsemőkori mozgásfejlődési fejlesztő

Convention
 A képzés bemutatása

Gyakorlatorientált, családközpontú és interdiszciplináris szemléletű képzés, mely az ép idegrendszerű csecsemők reflexkorrekciós gyakorlatprogramjának alkalmazását helyezi a fókuszba.


A résztvevők elsajátíthatják a csecsemőkori reflexek stimulálását, integrációját és gátlását, valamint a poszturális reflexek stimulálását elősegítő testhelyzeteket és mozdulatokat.


Megismerkedhetnek azoknak a játékos mozgáselemeknek a gyakorlati alkalmazásával, amelyek igazodnak a gyermek egyéni adottságaihoz, az aktuális fejlettségi szintjéhez és a reflexkorrekciós fejlesztés keretében biztosítják a csecsemők optimális és kiegyensúlyozott fejlődét. 

Begyakorolhatják azokat a technikákat, amelyekkel bemutathatják és megtaníthatják a szülőknek ezeket a játékos gyakorlatokat, hogy az otthoni környezetben a mindennapos szülő-gyermek interakciókban a család megfelelően támogathassa a gyermek fejlődését, a reflexkorrekciós folyamatot.


A JERR módszer gyakorlati alkalmazásában a családközpontú szemléletmód magában foglalja a család támogatását és kísérését, az intervenciós szemléletet, a gyermek fejlődésének kísérését, a folyamatdiagnosztikát, az asszertív kommunikációt és a pozitív szuggesztiók alkalmazását.


Az interdiszciplináris együttműködés és kapcsolattartás keretrendszerében a családközpontúság megalapozza az intervenciós ellátást, amely alapvető feltétele az eredményes koragyermekkori ellátórendszer működésének.


A hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket és rutinokat sajátíthatnak el, hogy a mindennapi munkájuk során hogyan legyenek aktív részesei vagy kulcsszereplői ennek a koragyermekkori intervenciós hálózatnak.

 A képzés célja

A hallgatók a képzésen megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek révén képesek legyenek a csecsemő spontán aktivitásának megfigyelésével, és a különböző képességterületek és reflexek szisztematikus vizsgálatával felismerni és pontosan meghatározni a reflexfejlődés minőségi és mennyiségi jellemzőt.

A reflexprofil részletes meghatározásával képesek legyenek elemezni és értelmezni az egyes reflexek szerepének, az idegrendszeri fejlődésnek, valamint a képességfejlődésnek az összefüggéseit.

 

Képesek legyenek megtervezni és végigvezetni az egészséges idegrendszerű csecsemőt és családját a reflexkorrekciós gyakorlatprogramon, amely teljes mértékben igazodik a gyermek szükségleteihez, adottságaihoz, egyéni reflexprofiljához és a fejlettségi szintjéhez.

Képesek legyenek az aktív és passzív gyakorlatokat a gyermek bevonásával vagy anélkül bemutatni és betanítani a szülőnek.

Szerezzenek jártasságot a videokontroll alkalmazásában, képesek legyenek a gyermek mozgását és reflexeit videófelvételek alapján elemezni és értékelni, majd a megfelelő tanácsokat és gyakorlatokat javasolni az fejlesztés eredményes folytatásához.

Elméleti és gyakorlati tudásuk, kommunikációs eszközrendszerük és szemléletbeli attitűdjük alkalmas legyen arra, hogy a JERR reflexkorrekciós folyamat kísérése során kulcsember szerepét tölthessék be a család intervenciós ellátásában.

Alkalmazni tudják a JERR egységes dokumentációs és adminisztrációs rendszerét, amelyekkel elősegítik a szakmaközi kommunikáció érthetőségét és az együttműködés átláthatóságát.

Sitting Child
 A képzés követelményei
 1. 90%-os részvétel a személyes és az online oktatáson (maximum 12 óra hiányzás megengedett)
   

 2. A képzés tananyagát kiegészítő kötelező és ajánlott szakirodalom

  • A képzési napok közötti időszakban a szakirodalmi anyagokból történő ismeretszerzés nélkülözhetetlen az eredményes tanulási folyamathoz, a csecsemőmegfigyelés tapasztalatainak elemzéséhez, a JERR szemlélet elsajátításához és a sikeres vizsgához, valamint a további képzési modulokra való felkészüléshez.
    

 3. Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása home-training keretében és teljeskörű dokumentálása 4 gyermeknél:

  • Szülői kérdőív, JERR Komplex Vizsgálati lap

  • folyamatdiagnosztika, gyakorlatok bemutatása

  • egyéb vizsgálatok és kezelések összegzése

  • fejlesztési eredmények: gyermek reflex- és képességfejlődésének elemzése

  • szakmai meglátások, önreflexiók

  • szakmaközi kommunikáció és együttműködés

  • kommunikációs eszközök használata

  • szülők és az egyéb szakemberek véleménye, javaslata

 • Egy 2-3 hónapos gyermek 12 hónapos koráig kísérve

 • Egy 4 hónapos gyermek 12 hónapos koráig kísérve

 • Egy 6 hónapos gyermek 12 hónapos koráig kísérve

 • Egy 8 hónapos gyermek 12 hónapos koráig kísérve

Fancy Camera

Dokumentálás videófelvételekkel:

 • kéthetenkénti személyes találkozó a gyermekkel és a szülővel vagy a családdal:
   

  • dokumentáció és videófelvétel: kontrollvizsgálat, gyakorlatok bemutatása, spontán és vezetett aktivitás, tanácsadás
    

 • hetenként videókontroll: szülői videó(értékelhető minőségben) az otthoni gyakorlásról és a gyermek spontán aktivitásáról

 Vizsga
 • Záróizsgára jelentkezés feltétele

  • „Képzés követelményei”-nek (az előző 3 pont) teljesítése,
    

  • A négy gyermek esetbemutatásainak értékelési eredménye elérje a 65%-ot
    

  • Szakdolgozat leadása

   • TÉMA: A tipikus csecsemőkori fejlődésmenetben egy adott csecsemőkori reflexből kiindulva a reflexfejlődés és képességfejlődés összefüggéseinek bemutatása.

   • FORMAI KÖVETELMÉNYEK: min. 20 oldal terjedelemben, World formátumban, digitálisan és kinyomtatva, lefűzve
     

  • A szakdolgozat témájához illeszkedően egy gyermek JERR Csecsemőkori mozgás-és reflexkorrekciós gyakorlatprogramjának esetbemutatása (videókkal és dokumentációval, PPT formátumban)
    

  • Sikeres záróvizsga a szakdolgozat és az esetbemutatás prezentálása, melynek átlageredménye 75%

 A képzés tananyaga

Elméleti tananyag

1. Reflexek, reflexláncolatok, reflexfejlődés

 

2. Mozgás és testtartás fejlődése

 • Reflexek szerepe a csecsemő mozgásfejlődésében

 • Elemi mozgásminták és a reflexek kapcsolata a mozgásfejlődésben

 • Reflexek megjelenése a mozgásban és a testtartásban

 

3. Reflexkorrekciós szemlélet

 • Reflex stimulálás, integrálás, gátlás elméleti háttere

 • Reguláció fejlődése a reflexek tükrében

 • Gondolkodás és megismerő tevékenységek a reflexek tükrében

Brainstorming

4. Tipikus és atipikus fejlődésmenet jellemzői

 • Károsító tényezők magzati korban, születéskor

 • Patológiás fejlődésmenet tünetei

 • Csecsemőkori fejlődésmenet normál variációi

 • Soft tünetek felismerése és okai (izomtónus, nyaki blokk, reguláció, táplálkozás, környezeti tényezők, nevelési attitűdök, családi dinamika)

 • Normál variációk a reflexfejlődés szemszögéből, rövid- és hosszútávú hatások

 • Differenciáldiagnosztika (JERR, intézmények, szakemberek, vizsgálati eljárások)

 • Koragyermekkori intervenció szemlélete és rendszerének áttekintése

 

5. Adatvédelmi szabályok ismerete és alkalmazása, dokumentáció

Gyakorlati tananyag

 1. Reflexkorrekció gyakorlati alkalmazása

 • Szenzoros integráció, szenzomotoros integráció, neuromotoros funkciók, adaptív válasz

 • Reflexkorrekciós gyakorlatok alkalmazása a mindennapokban

 • Vizuális figyelmet fejlesztő gyakorlatok indikációja és alkalmazása

 • Home-training bevezetése, a család kísérése, szülők edukálása, tanácsadás

 • Reflexfejlődésre és a reflexkorrekciós folyamatra épülő multidiszciplináris szemlélet és szakmaközi együttműködés

    2. Oktatóvideók

 • Gyakorlatok a terápiában videók

 • Gyakorlatok bemutatása videók

 

    3. Esetbemutatáshoz kapcsolt szakmai és csoportos szupervízió

   

    4. Önismeret, saját élmény

 • Gyakorlatok kivitelezése és megfigyelése páros munkában

 • Manuális kezelések saját élményű megismerése, ugyanezen kezelésekben csecsemőmegfigyelés és szülőmegfigyelés szülői interjúval (3 fő) összefoglaló esszé keretében (DSGM, craniosacralis th., manuális th.)Képzési napokon kívül

Parent and Child

    5. Kommunikációs színterek és eszközök

 • Gyermek, szülő, család, szakemberek

 • Verbális, nonverbális (érintés, térközszabályozás, közelség-távolság)

 • Testtartás, mozdulatok, mozgástempó

 • Ráhangolódás (anya, szülők, gyermek, aktuális helyzet)

 • Erőszakmentes, asszertív kommunikációs és szuggesztív kommunikációs
  eszközök alkalmazása

 • Tanácsadás módja: mondatszerkesztés, szóhasználat

 • Írásbeli kommunikáció, dokumentáció, videókontroll alkalmazása

    6. Önismeret (helyzetgyakorlatok, szakmai és kommunikációs eszközök)

 
JERR® KORAGYERMEKKORI REFLEXKORREKCIÓS TERAPEUTA
Csecsemőkor
Kisgyermekkor
Óvodáskor
Személyes és szakmai szupervízió
FEJLESZTŐ
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(0-1 év)
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(1-3 év)
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(3-6 év)
B-modul
Komplex Vizsgálat
(0-1 év)
B-modul
Komplex Vizsgálat
(1-3 év)
B-modul
Komplex Vizsgálat
(3-6 év)
ELEMZŐ
A-modul
 Reflexfejlődés elmélete és gyakorlata (alapmodul)

A Kisgyermekkori B-modul várhatóan 2023-ban indul először.


Az Óvodáskori modulok még kidolgozás alatt állnak.

KONZULENS