top of page

C-modul | JERR Csecsemőkori reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása (gyakorlati modul)

 • Óraszám: 120 óra

 • Képzés tervezett időpontja: 2023. január-december

 • A képzés nem akkreditált

 • Képzési napok: kéthavonta egy alkalommal egybefüggő 2 nap (pénteki, szombati napokon)

Kiket várunk a képzésre?

Azokat a szakembereket várjuk, akik munkájuk során rendszeresen találkoznak a 0-7 éves korú gyermekekkel és családjukkal és szeretnék alkalmazni a fejlődési eltérések és a regulációs területeken mutatkozó problémák megoldására a JERR Komplex Vizsgáló eljárásra épülő JERR Koragyermekkori reflexkorrekció csecsemőkori gyakorlatprogramját egyéni, home-training formában.


Akik nyitottak arra, hogy a gyakorlatprogram megtervezésében és a home-training szakmai kísérésében alkalmazkodjanak a gyermek egyéni adottságaihoz, szükségleteihez, fejlettségi szintjéhez, a család lehetőségeihez és igényeihez.

Smiling Woman
A jelentkezés feltételei

A képzés várandósság alatt nem végezhető.

Convention
A képzés bemutatása

Gyakorlatorientált, családközpontú és interdiszciplináris szemléletű képzés, mely az ép idegrendszerű csecsemők reflexkorrekciós gyakorlatprogramjának alkalmazását helyezi a fókuszba.


A résztvevők elsajátíthatják a csecsemőkori reflexek stimulálását, integrációját és gátlását és a poszturális reflexek stimulálását elősegítő testhelyzeteket és mozdulatokat.


Megismerkedhetnek azoknak a játékos mozgáselemeknek a gyakorlati alkalmazásával, amelyek igazodnak a gyermek egyéni adottságaihoz, az aktuális fejlettségi szintjéhez és a reflexkorrekciós fejlesztés keretében biztosítják a csecsemők optimális és kiegyensúlyozott fejlődét. 

Begyakorolhatják azokat a technikákat, amelyekkel bemutathatják és megtaníthatják a szülőknek ezeket a játékos gyakorlatokat, hogy az otthoni környezetben a mindennapos szülő-gyermek interakciókban a család megfelelően támogathassa a gyermek fejlődését, a reflexkorrekciós folyamatot.


A JERR módszer gyakorlati alkalmazásában a családközpontú szemléletmód magában foglalja a család támogatását és kísérését, az intervenciós szemléletet, a gyermek fejlődésének kísérését, a folyamatdiagnosztikát, az asszertív kommunikációt és a pozitív szuggesztiók alkalmazását.


Az interdiszciplináris együttműködés és kapcsolattartás keretrendszerében a családközpontúság megalapozza az intervenciós ellátást, amely alapvető feltétele az eredményes koragyermekkori ellátórendszer működésének.


A hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket és rutinokat sajátíthatnak el, hogy a mindennapi munkájuk során hogyan legyenek aktív részesei vagy kulcsszereplői ennek a koragyermekkori intervenciós hálózatnak.

A képzés célja

A hallgatók a képzésen megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek révén képesek legyenek a csecsemő spontán aktivitásának megfigyelésével, és a különböző képességterületek és reflexek szisztematikus vizsgálatával felismerni és pontosan meghatározni a reflexfejlődés minőségi és mennyiségi jellemzőt.

A reflexprofil részletes meghatározásával képesek legyenek elemezni és értelmezni az egyes reflexek szerepének, az idegrendszeri fejlődésnek, valamint a képességfejlődésnek az összefüggéseit.

 

Képesek legyenek megtervezni és végigvezetni az egészséges idegrendszerű csecsemőt és családját a reflexkorrekciós gyakorlatprogramon, amely teljes mértékben igazodik a gyermek szükségleteihez, adottságaihoz, egyéni reflexprofiljához és a fejlettségi szintjéhez.

Képesek legyenek az aktív és passzív gyakorlatokat a gyermek bevonásával vagy anélkül bemutatni és betanítani a szülőnek.

Szerezzenek jártasságot a videokontroll alkalmazásában, képesek legyenek a gyermek mozgását és reflexeit videófelvételek alapján elemezni és értékelni, majd a megfelelő tanácsokat és gyakorlatokat javasolni az fejlesztés eredményes folytatásához.

Elméleti és gyakorlati tudásuk, kommunikációs eszközrendszerük és szemléletbeli attitűdjük alkalmas legyen arra, hogy a JERR reflexkorrekciós folyamat kísérése során kulcsember szerepét tölthessék be a család intervenciós ellátásában.

Alkalmazni tudják a JERR egységes dokumentációs és adminisztrációs rendszerét, amelyekkel elősegítik a szakmaközi kommunikáció érthetőségét és az együttműködés átláthatóságát.

Sitting Child
A képzés követelményei
 1. 90%-os részvétel a személyes és az online oktatáson

 2. A képzés tananyagát kiegészítő kötelező és ajánlott szakirodalom

 3. Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása home-training keretében és teljeskörű dokumentálása

A képzés tananyaga

Elméleti tananyag

 1. Reflexek, reflexláncolatok, reflexfejlődés

 2. Mozgás és testtartás fejlődése

 3. Reflexkorrekciós szemlélet

 4. Tipikus és atipikus fejlődésmenet jellemzői

 5. Adatvédelmi szabályok ismerete és alkalmazása, dokumentáció

Brainstorming

Gyakorlati tananyag

 1. Reflexkorrekció gyakorlati alkalmazása

 2. Oktatóvideók

 3. Esetbemutatáshoz kapcsolt szakmai és csoportos szupervízió

 4. Önismeret, saját élmény

 5.  Kommunikációs színterek és eszközök

 6.  Önismeret (helyzetgyakorlatok, szakmai és kommunikációs eszközök)

bottom of page