C-modul | JERR Csecsemőkori reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása a 0-1 éves korosztályban (gyakorlati modul)

 • Óraszám: 120 óra

 • Képzés tervezett időpontja: 2023. január-december

 • A képzés nem akkreditált

 • Képzési napok: kéthavonta egy alkalommal egybefüggő 2 vagy 3 nap, (pénteki, szombati, vasárnapi, hétfői napokon)

 1. január 3 nap személyes (JERR gyakorlatok 0-6 hó)

 2. február 3 nap személyes (JERR gyakorlatok 6-12 hó)

 3. április 3 nap személyes (elmélet, esetmegbeszélés, szakmai szupervízió)

 4. június 2 nap (elmélet, gyakorlat, esetmegbeszélés, szakmai szupervízió)

 5. szeptember 2 nap (elmélet, gyakorlat, esetmegbeszélés, szakmai szupervízió)

 6. november 2 nap (ismétlés, esetmegbeszélés, szakmai szupervízió)

 Kiket várunk a képzésre?

Azokat a szakembereket várjuk, akik munkájuk során rendszeresen találkoznak a 0-1 éves korú gyermekekkel és családjukkal és szeretnék alkalmazni a fejlődési eltérések és a regulációs területeken mutatkozó problémák megoldására a JERR Komplex Vizsgáló eljárásra épülő JERR Koragyermekkori reflexkorrekció csecsemőkori gyakorlatprogramját egyéni, home-training formában.


Nyitottak arra, hogy a gyakorlatprogram megtervezésében és a home-training szakmai kísérésében alkalmazkodjanak a gyermek egyéni adottságaihoz, szükségleteihez, fejlettségi szintjéhez, valamint a család lehetőségeihez és igényeihez.

 A jelentkezés feltételei
 • JERR A-modul – Reflexfejlődés elmélete és gyakorlata c. képzés sikeres elvégzése 2 éven belül.

 • a 0-1 éves korosztályra vonatkozó JERR B-modul - JERR Komplex Vizsgálat elmélete és gyakorlata c. képzés sikeres elvégzése 2 éven belül.

 • 1 éves folyamatos munkatapasztalat a 0-12 hónapos gyermekekkel és családjukkal (erről a tevékenységről igazolás és részletes beszámoló)

 • Motivációs levél

 • Alapvető számítógépes ismeret (Word, PowerPoint szerkesztés; e-mail és internet használat; videófelvétel készítés okostelefonnal és alapszintű videóvágási ismeretek)

 • Fizikai állóképeség és praxis a mozgásfejlődési és reflexkorrekciós mozdulatok, gyakorlatok kivitelezésére és betanulására, valamint bemutatására

 • Online oktatásban való részvételhez szükséges laptop vagy számítógép bekapcsolható mikrofonnal és kamerával, megfelelő internet kapacitás

A képzés várandósság alatt nem végezhető.

  Végzettség

Elsajátítható képzettség, tanúsítványon szereplő megnevezés: JERR Csecsemőkori mozgásfejlődési fejlesztő

 A képzés bemutatása

Gyakorlatorientált, családközpontú és interdiszciplináris szemléletű képzés, mely az ép idegrendszerű csecsemők reflexkorrekciós gyakorlatprogramjának alkalmazását helyezi a fókuszba.


A résztvevők elsajátíthatják a csecsemőkori reflexek stimulálását, integrációját és gátlását, valamint a poszturális reflexek stimulálását elősegítő testhelyzeteket és mozdulatokat.


Megismerkedhetnek azoknak a játékos mozgáselemeknek a gyakorlati alkalmazásával, amelyek igazodnak a gyermek egyéni adottságaihoz, az aktuális fejlettségi szintjéhez és a reflexkorrekciós fejlesztés keretében biztosítják a csecsemők optimális és kiegyensúlyozott fejlődét. 

Begyakorolhatják azokat a technikákat, amelyekkel bemutathatják és megtaníthatják a szülőknek ezeket a játékos gyakorlatokat, hogy az otthoni környezetben a mindennapos szülő-gyermek interakciókban a család megfelelően támogathassa a gyermek fejlődését, a reflexkorrekciós folyamatot.


A JERR módszer gyakorlati alkalmazásában a családközpontú szemléletmód magában foglalja a család támogatását és kísérését, az intervenciós szemléletet, a gyermek fejlődésének kísérését, a folyamatdiagnosztikát, az asszertív kommunikációt és a pozitív szuggesztiók alkalmazását.


Az interdiszciplináris együttműködés és kapcsolattartás keretrendszerében a családközpontúság megalapozza az intervenciós ellátást, amely alapvető feltétele az eredményes koragyermekkori ellátórendszer működésének.


A hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket és rutinokat sajátíthatnak el, hogy a mindennapi munkájuk során hogyan legyenek aktív részesei vagy kulcsszereplői ennek a koragyermekkori intervenciós hálózatnak.
 

 A képzés célja

A hallgatók a képzésen megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek révén képesek legyenek a csecsemő spontán aktivitásának megfigyelésével, és a különböző képességterületek és reflexek szisztematikus vizsgálatával felismerni és pontosan meghatározni a reflexfejlődés minőségi és mennyiségi jellemzőt.

A reflexprofil részletes meghatározásával képesek legyenek elemezni és értelmezni az egyes reflexek szerepének, az idegrendszeri fejlődésnek, valamint a képességfejlődésnek az összefüggéseit.

 

Képesek legyenek megtervezni és végigvezetni az egészséges idegrendszerű csecsemőt és családját a reflexkorrekciós gyakorlatprogramon, amely teljes mértékben igazodik a gyermek szükségleteihez, adottságaihoz, egyéni reflexprofiljához és a fejlettségi szintjéhez.

Képesek legyenek az aktív és passzív gyakorlatokat a gyermek bevonásával vagy anélkül bemutatni és betanítani a szülőnek.

Szerezzenek jártasságot a videokontroll alkalmazásában, képesek legyenek a gyermek mozgását és reflexeit videófelvételek alapján elemezni és értékelni, majd a megfelelő tanácsokat és gyakorlatokat javasolni az fejlesztés eredményes folytatásához.

Elméleti és gyakorlati tudásuk, kommunikációs eszközrendszerük és szemléletbeli attitűdjük alkalmas legyen arra, hogy a JERR reflexkorrekciós folyamat kísérése során kulcsember szerepét tölthessék be a család intervenciós ellátásában.

Alkalmazni tudják a JERR egységes dokumentációs és adminisztrációs rendszerét, amelyekkel elősegítik a szakmaközi kommunikáció érthetőségét és az együttműködés átláthatóságát.

 A képzés követelményei
 1. 90%-os részvétel a személyes és az online oktatáson (maximum 12 óra hiányzás megengedett)
   

 2. A képzés tananyagát kiegészítő kötelező és ajánlott szakirodalom

  • A képzési napok közötti időszakban a szakirodalmi anyagokból történő ismeretszerzés nélkülözhetetlen az eredményes tanulási folyamathoz, a csecsemőmegfigyelés tapasztalatainak elemzéséhez, a JERR szemlélet elsajátításához és a sikeres vizsgához, valamint a további képzési modulokra való felkészüléshez.
    

 3. Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása home-training keretében és teljeskörű dokumentálása 4 gyermeknél:

  • Szülői kérdőív, JERR Komplex Vizsgálati lap

  • folyamatdiagnosztika, gyakorlatok bemutatása

  • egyéb vizsgálatok és kezelések összegzése

  • fejlesztési eredmények: gyermek reflex- és képességfejlődésének elemzése

  • szakmai meglátások, önreflexiók

  • szakmaközi kommunikáció és együttműködés

  • kommunikációs eszközök használata

  • szülők és az egyéb szakemberek véleménye, javaslata

 • Egy 2-3 hónapos gyermek 12 hónapos koráig kísérve

 • Egy 4 hónapos gyermek 12 hónapos koráig kísérve

 • Egy 6 hónapos gyermek 12 hónapos koráig kísérve

 • Egy 8 hónapos gyermek 12 hónapos koráig kísérve

Dokumentálás videófelvételekkel:

 • kéthetenkénti személyes találkozó a gyermekkel és a szülővel vagy a családdal:
   

  • dokumentáció és videófelvétel: kontrollvizsgálat, gyakorlatok bemutatása, spontán és vezetett aktivitás, tanácsadás
    

 • hetenként videókontroll: szülői videó(értékelhető minőségben) az otthoni gyakorlásról és a gyermek spontán aktivitásáról

 Vizsga
 • Záróizsgára jelentkezés feltétele

  • „Képzés követelményei”-nek (az előző 3 pont) teljesítése,
    

  • A négy gyermek esetbemutatásainak értékelési eredménye elérje a 65%-ot
    

  • Szakdolgozat leadása

   • TÉMA: A tipikus csecsemőkori fejlődésmenetben egy adott csecsemőkori reflexből kiindulva a reflexfejlődés és képességfejlődés összefüggéseinek bemutatása.

   • FORMAI KÖVETELMÉNYEK: min. 20 oldal terjedelemben, World formátumban, digitálisan és kinyomtatva, lefűzve
     

  • A szakdolgozat témájához illeszkedően egy gyermek JERR Csecsemőkori mozgás-és reflexkorrekciós gyakorlatprogramjának esetbemutatása (videókkal és dokumentációval, PPT formátumban)
    

  • Sikeres záróvizsga a szakdolgozat és az esetbemutatás prezentálása, melynek átlageredménye 75%

 A képzés tananyaga

Elméleti tananyag

1. Reflexek, reflexláncolatok, reflexfejlődés

 

2. Mozgás és testtartás fejlődése

 • Reflexek szerepe a csecsemő mozgásfejlődésében

 • Elemi mozgásminták és a reflexek kapcsolata a mozgásfejlődésben

 • Reflexek megjelenése a mozgásban és a testtartásban

 

3. Reflexkorrekciós szemlélet

 • Reflex stimulálás, integrálás, gátlás elméleti háttere

 • Reguláció fejlődése a reflexek tükrében

 • Gondolkodás és megismerő tevékenységek a reflexek tükrében

4. Tipikus és atipikus fejlődésmenet jellemzői

 • Károsító tényezők magzati korban, születéskor

 • Patológiás fejlődésmenet tünetei

 • Csecsemőkori fejlődésmenet normál variációi

 • Soft tünetek felismerése és okai (izomtónus, nyaki blokk, reguláció, táplálkozás, környezeti tényezők, nevelési attitűdök, családi dinamika)

 • Normál variációk a reflexfejlődés szemszögéből, rövid- és hosszútávú hatások

 • Differenciáldiagnosztika (JERR, intézmények, szakemberek, vizsgálati eljárások)

 • Koragyermekkori intervenció szemlélete és rendszerének áttekintése

 

5. Adatvédelmi szabályok ismerete és alkalmazása, dokumentáció

Brainstorming

Gyakorlati tananyag

 1. Reflexkorrekció gyakorlati alkalmazása

 • Szenzoros integráció, szenzomotoros integráció, neuromotoros funkciók, adaptív válasz

 • Reflexkorrekciós gyakorlatok alkalmazása a mindennapokban

 • Vizuális figyelmet fejlesztő gyakorlatok indikációja és alkalmazása

 • Home-training bevezetése, a család kísérése, szülők edukálása, tanácsadás

 • Reflexfejlődésre és a reflexkorrekciós folyamatra épülő multidiszciplináris szemlélet és szakmaközi együttműködés

    2. Oktatóvideók

 • Gyakorlatok a terápiában videók

 • Gyakorlatok bemutatása videók

 

    3. Esetbemutatáshoz kapcsolt szakmai és csoportos szupervízió

   

    4. Önismeret, saját élmény

 • Gyakorlatok kivitelezése és megfigyelése páros munkában

 • Manuális kezelések saját élményű megismerése, ugyanezen kezelésekben csecsemőmegfigyelés és szülőmegfigyelés szülői interjúval (3 fő) összefoglaló esszé keretében (DSGM, craniosacralis th., manuális th.)Képzési napokon kívül

 

    5. Kommunikációs színterek és eszközök

 • Gyermek, szülő, család, szakemberek

 • Verbális, nonverbális (érintés, térközszabályozás, közelség-távolság)

 • Testtartás, mozdulatok, mozgástempó

 • Ráhangolódás (anya, szülők, gyermek, aktuális helyzet)

 • Erőszakmentes, asszertív kommunikációs és szuggesztív kommunikációs
  eszközök alkalmazása

 • Tanácsadás módja: mondatszerkesztés, szóhasználat

 • Írásbeli kommunikáció, dokumentáció, videókontroll alkalmazása

    6. Önismeret (helyzetgyakorlatok, szakmai és kommunikációs eszközök)

 
JERR® KORAGYERMEKKORI REFLEXKORREKCIÓS TERAPEUTA
Csecsemőkor
Kisgyermekkor
Óvodáskor
Személyes és szakmai szupervízió
FEJLESZTŐ
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(0-1 év)
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(1-3 év)
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(3-6 év)
B-modul
Komplex Vizsgálat
(0-1 év)
B-modul
Komplex Vizsgálat
(1-3 év)
B-modul
Komplex Vizsgálat
(3-6 év)
ELEMZŐ
A-modul
 Reflexfejlődés elmélete és gyakorlata (alapmodul)

A Kisgyermekkori B-modul várhatóan 2023-ban indul először.


Az Óvodáskori modulok még kidolgozás alatt állnak.

KONZULENS