A-modul | Reflexfejlődés elmélete és gyakorlata (alapmodul)

 • Óraszám: 104 óra

 • Következő képzés tervezett időpontja: 2023. február-július

 • Helyszín: Budapest

 • Részvételi díj: várhatóan 2022. augusztusában elérhető információ

 • Jelentkezés tervezett időpontja: 2022. szeptember-október

 • A képzés nem akkreditált

 • Képzési napok: egybefüggő 2 v. 3 nap havonta egy alkalommal, pénteki, szombati, vasárnapi, hétfői napokon

 1. hónap: 3 nap személyes

 2. hónap: 2 nap online

 3. hónap: 2 nap személyes

4. hónap: 2 nap online

5. hónap: 2 nap online

6. hónap: 2 nap személyes vizsga

 

2023 A-modul képzés - előjelentkezés
Iratkozzon fel, hogy ne maradjon le a tájékoztatóról és az Early Bird jelentkezési lehetőségről!

arrow&v
 
 Kiket várunk a képzésre?

A képzésre olyan szakembereket várunk, akik mindennapi munkájuk során rendszeresen találkoznak a 0-3 éves korosztállyal és családjukkal:

 • védőnő,

 • gyógytornász,

 • gyógypedagógus,

 • óvodapedagógus,

 • gyermekorvos,

 • egészségügyi szakdolgozó,

 • perinatális szakterületen dolgozó szakember (pszichológus, szülésznő, dúla, szülő-csecsemő konzulens, perinatális szaktanácsadó, szoptatási tanácsadó, hordozási tanácsadó, perinatális szaktanácsadó),

 • konduktor,

 • csecsemő- és kisgyermeknevelő.

Young Teacher
 A jelentkezés feltételei
 • Egyetemi/főiskolai szakirányú végzettség (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, óvodapedagógiai)

 • Motivációs levél

 • Alapvető számítógépes ismeret (Word, PowerPoint szerkesztés; e-mail és internet használat; videófelvétel készítés okostelefonnal és alapszintű videóvágási ismeret)

 • Online oktatásban való részvételhez szükséges laptop vagy számítógép bekapcsolható mikrofonnal és kamerával, megfelelő internet kapacitás

 • Saját munkakörben vagy hospitálás keretében csecsemőmegfigyelésre való lehetőség

 • Fizikai állóképesség és praxis az alapvető csecsemőkori mozdulatok kivitelezésére

 • A jelentkezők befogadása a képzésre nem a jelentkezés sorrendjében, hanem a motivációs levél és szakmai szempontok alapján történik

A képzés várandósság alatt nem végezhető.

  Végzettség

Elsajátítható képzettség, tanúsítványon szereplő megnevezés: JERR Csecsemőkori mozgásfejlődési elemző

 A képzés bemutatása

A képzés során a résztvevők átfogó elméleti háttértudást kapnak a csecsemőkori reflexek működéséről és a reflexek szerepéről az idegrendszer fejlődési folyamatában.

A képzés gyakorlati része az elméleti ismeretek elmélyítését szolgálja. Ennek során a résztvevők az alapvető mozgásokat és mozgáselemeket önmagukon megtapasztalva sajátíthatják el, megélve a csecsemőkori mozgásfejlődés pontos részleteit és állomásait.

 

Ehhez kapcsolódik a JERR Megfigyelési Napló vezetése, melyben a képzés időtartama alatt kétheti rendszerességgel, különböző életkorú csecsemők új, reflexfejlődési szempontú és képességalapú megfigyelésének dokumentálása történik.

 

A hallgatók a képzés során megfelelő ismereteket és jártasságot szerezhetnek abban, hogyan ismerjék fel a primitív és a poszturális reflexek helyes és helytelen működését a csecsemő mozgásfejlődésének, testtartásának, játéktevékenységének és viselkedésének szisztematikus megfigyelésével és elemzésével.

 

A reflexfejlődés és a korai fejlődésmenet szoros kapcsolatának megismerése lehetőséget ad arra, hogy érthetővé váljon, hogyan alakul ki a kúszás, a mászás, az önálló járás és a többi alapvető fejlődési mérföldkő.

 A képzés célja

A résztvevők képessé váljanak arra, hogy saját szakmai tevékenységük keretében a reflexfejlődés új aspektusából szemléljék a csecsemő fejlődését, és ezzel az új rendszerszemléletű elemzéssel az eddiginél pontosabban értelmezhessék és értékelhessék a csecsemő pszichomotoros és neuromotoros funkcióit, az idegrendszer érési folyamatát.

A mozgásfejlődés és a csecsemőkori reflexek kölcsönhatásának felismerésével képessé válnak, hogy saját szakmai munkájukat kiegészíthessék ezekkel az új szemléletű megfigyelési szempontokkal.

Az egészséges idegrendszerű csecsemők fejlődési eltéréseit eredményesebben kezelhetik, illetve a szülő és a család reflexszemléletű informálásával a fejlődésmenetet mielőbb az optimális irányba terelhetik.

A képzés célja továbbá, hogy felkészítse a résztvevőt a

 • B-modulok (JERR Komplex Vizsgálat alkalmazása c. képzések) és a

 • C-modulok (JERR Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása c. képzések) elvégzésére.

Tiny Feet
 A képzés követelményei
 1. 90%-os részvétel a személyes és az online oktatáson (max. 10 óra hiányzás)
   

 2. A képzés tananyagát kiegészítő kötelező és ajánlott szakirodalom

  • A képzési napok közötti időszakban a szakirodalmi anyagokból történő ismeretszerzés nélkülözhetetlen az eredményes tanulási folyamathoz, a csecsemőmegfigyelés tapasztalatainak elemzéséhez, a JERR szemlélet elsajátításához és a sikeres vizsgához, valamint a további képzési modulokra való felkészüléshez.
    

 3. Időközi írásbeli dolgozat (2 alkalommal online dolgozat, 1 alkalommal ZH)
   

 4. JERR Megfigyelési Napló leadási határideje az írásbeli vizsga előtt 2 héttel.

  • 2 gyermek (3 hó és 6 hó) hat hónapon keresztül, kétheti gyakorisággal történő megfigyelése, fejlődésének nyomonkövetése és dokumentálása a JERR Megfigyelési Naplóban.
    

 5. Megfigyelések bemutatása PPT formátumban. Leadási határidő az írásbeli vizsga előtt 2 héttel.

  • a 2 gyermekről készült JERR Megfigyelési Napló szempontrendszere alapján készült, a napló dokumentációját kiegészítő videófelvételek

  • a videófelvételeken látottak szöveges elemzése, értelmezése és összefoglaló az elméleti tananyag alátámasztásával

 Vizsga
 • Vizsgára jelentkezés feltétele a „Képzés követelményei”-nek teljesítése (előző 5 pont, az Időközi írásbeli dolgozatok egyenként 50%-os eredménye)
   

 • Írásbeli záróvizsga (sikeres vizsga: 65%-os eredmény)
   

 • Gyakorlati záróvizsga - mozgásfejlődési szakaszok és reflexmozdulatok bemutatása és értelmezése (sikeres vizsga: 65%-os eredmény)

Students Taking Note
 JERR B-modulok bemeneti feltétele
 1. A „Képzés követelményei”-nek teljesítése.
   

 2. Az írásbeli és a gyakorlati záróvizsgák teljesítésének 75%-os átlageredménye.
   

 3. Különbözeti vizsga: további 4 gyermek (2, 4, 5, 7 hó) teljeskörű megfigyelése, fejlődésének nyomonkövetése:
   

  • JERR Megfigyelési Napló leadási határideje az írásbeli vizsga előtt 2 héttel.

   • 4 gyermek hat hónapon keresztül, kétheti gyakorisággal történő megfigyelése, fejlődésének nyomonkövetése és dokumentálása a JERR Megfigyelési Naplóban.
     

  • Megfigyelések bemutatása PPT formátumban. Leadási határidő az írásbeli vizsga előtt 2 héttel:

   • a 4 gyermekről készült JERR Megfigyelési Napló szempontrendszere alapján készült, a napló dokumentációját kiegészítő videófelvételek

   • a videófelvételeken látottak szöveges elemzése, értelmezések és azok összefoglalása az elméleti tananyag alátámasztásával
     

  • Színvonalas Házi dolgozat. Leadási határidő a záróvizsga előtt 2 héttel.

   • Megfigyelési Naplóban szereplő 2 gyermek fejlődésének elemzése, a videófelvételeken látottak szöveges elemzése, értelmezése a tananyag alátámasztásával. (Terjedelem: 10 old. szöveges tartalom) Leadási határidő: írásbeli záróvizsga előtt 2 héttel.
     

A képzés lezárását követő két évben a Különbözeti vizsga pótvizsga keretében is teljesíthető, amennyiben a résztvevő jelentkezik a JERR B-modul képzésre. A pótvizsgára jelentkezés feltétele a JERR A-modul záróvizsgáinak 75%-os átlageredménye

​A Kisgyermekkori B-modul várhatóan 2023-ban indul először. Az Óvodáskori B-modul még kidolgozás alatt áll.

  Képzés elméleti tananyaga
 1. Módszer elméleti háttere, gyakorlati alkalmazása
   

 2. Fejlődésneurológia, fejlődéspszichológia

 • idegrendszeri struktúra és funkció

 • vesztibuláris- és testtartó rendszer működése

 • idegrendszer fejlődése magzati és csecsemőkorban, agyi plaszticitás

 • fájdalom érzékelése magzati, újszülött és csecsemőkorban

 • érzékelés fejlődése: tapintás, egyensúly, látás, hallás

 • szociális képességek, kommunikáció, beszéd fejlődése

 • megismerő tevékenység, gondolkodás, kézhasználat fejlődése
   

   3. Reflexek, reflexláncolatok, reflexfejlődés magzati és csecsemőkorban

 • intrauterin, primitív és áthidaló reflexek működése és szerepe

 • egyensúlyi és poszturális reflexek működése és szerepe

 • megriadási reflexek működése és szerepe

 • reflexcsoportok és reflexláncok hatása a csecsemő fejlődésében

   4. Mozgás és testtartás fejlődése

 • reflexek szerepe a csecsemő mozgásfejlődésében

 • elemi mozgásminták és a reflexek kapcsolata a mozgásfejlődésben
   

   5. Regulációs folyamat területei és fejlődése

 • alvás, elalvás-átalvás-visszaalvás

 • sírás-megnyugtathatóság

 • táplálás, táplálkozás, evés

 • aktivitás-figyelem

 • kötődés, kötődési mintázatok
   

    6. A mozgásfejlődés hatása a tanulási képességek kialakulásra

 • neuromotoros integráció és adaptív viselkedés

 • személyes és szociális kompetenciák

 • manipuláció és gondolkodás

 • tanulási zavarok kialakulásáért felelős pszichomotoros funkciók

  Képzés gyakorlati tananyaga
 1. Szemléltetés oktatófilmekkel

 • Videók a csecsemő képességfejlődéséről

 • Mozgásfejlődést bemutató videók
   

   2. Önismeret, saját élmény

 • Mozgások, testtartás, reflexek fejlődése

 • Manuális kezelések (DSGM, craniosacralis th., manuálisterápia, kiropraktika)

   3. Csecsemő megfigyelésének gyakorlata

 • Csecsemő megfigyelésének elméleti szempontjai

 • JERR Megfigyelési Napló gyakorlati kitöltése

767605_62cf357d39224feb9760b63c5808edce~mv2.webp
 
JERR® KORAGYERMEKKORI REFLEXKORREKCIÓS TERAPEUTA
Csecsemőkor
Kisgyermekkor
Óvodáskor
Személyes és szakmai szupervízió
FEJLESZTŐ
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(0-1 év)
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(1-3 év)
C-modul
Reflexkorrekciós gyakorlatprogram alkalmazása
(3-6 év)
KONZULENS
B-modul
Komplex Vizsgálat
(0-1 év)
B-modul
Komplex Vizsgálat
(1-3 év)
B-modul
Komplex Vizsgálat
(3-6 év)

A Kisgyermekkori B-modul várhatóan 2023-ban indul először.


Az Óvodáskori modulok még kidolgozás alatt állnak.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat e-mailen küldjük el az érdeklődőknek. A jelentkezési lapért és a tájékoztató levélért kérjük, iratkozzon fel az előjelentkezési listánkra vagy írjon nekünk a jerr.hu.kapcsolat@gmail címre!