top of page

A-modul | Reflexfejlődés elmélete és gyakorlata (alapmodul) 0-7 éves korosztály

 • Óraszám: 104 óra

 • Következő képzés tervezett időpontja: 2024. november 16. - 2025. május 31.

 • Helyszín: Budapest, 17. kerület

 • Részvételi díj: hamarosan

 • Résztvevő létszám: max. 25 fő

 • Jelentkezési határidő kezdete: 2024. május

(A létszámkeret elérése esetén a jelentkezési időszak korábban lezárul. Ezután a Jelentkezők várólistára kerülnek és hely megüresedése esetén a listán szereplő sorrendben értesítést küldünk.)

 • A képzés nem akkreditált

 • Képzési napok: egybefüggő 2 nap havonta egy alkalommal, szombati és vasárnapi napokon

A-modul infócsomag
A-modul (jelentkezés és nyílt nap)

ONLINE NYÍLT NAP
2024.09.13., 17:00-19:00

j
elentkezés

VÁRHATÓ KÉPZÉSI ÉS VIZSGANAPOK

1. alkalom: 2024. november 16-17.

2. alkalom: 2025. január 18-19.

3. alkalom: 2025. február 8-9.

4. alkalom: 2025. március 8-9.

5. alkalom: 2025. április 12-13

6. alkalom: 2025. május 17-18.

7. alkalom: 2025. május 31.

(szombat-vasárnap)

(szombat-vasárnap)

(szombat-vasárnap)

(szombat-vasárnap)

(szombat-vasárnap)

(szombat-vasárnap)

(szombat) - vizsgaalkalom

A képzési napokon 9:00 és 15:30 között tart az oktatás. (A fenti képzési napokat tájékoztató jellegűek. A képzési szerződésben szerepelő végleges dátumok ettől minimálisan eltérhetnek.)

RÉSZVÉTELI DÍJ TÍPUSAI

Normál részvételi díj

JERR-A modul részvételi díj: hamarosan

(regisztrációs díj + képzési díj)

JERR-A modul részvételi díj: hamarosan

(regisztrációs díj + képzési díj)

A részvételi díj egy összegben vagy részletekben is befizethető.

Részletfizetés esetén: regisztrációs díj + képzési díj 1. részlet + képzési díj 2. részlet formájában.

Early bird részvételi díj

Fizetési ütemezés

regisztrációs díj

jelentkezést követően

részletek hamarosan

képzési díj

- 1. részlet

képzési díj

- 2. részlet

 

2024. augusztus 5.

részletek hamarosan

2024. október 5.

részletek hamarosan

jelentkezést követően

részletek hamarosan

2024. október 12.

részletek hamarosan

2024. október 31.

részletek hamarosan

Kiket várunk a képzésre?

A képzésre olyan szakembereket várunk, akik mindennapi munkájuk során rendszeresen találkoznak a 0-7 éves korosztállyal és családjukkal:

 • óvodapedagógus,

 • gyógypedagógus,

 • gyógytornász,

 • konduktor,

 • csecsemő- és kisgyermeknevelő,

 • védőnő,

 • orvos: gyermekorvos, neurológus, neonatológus, neuropszichológus, pszichiáter stb.,

 • egészségügyi szakdolgozó,

 • perinatális szakterületen dolgozó szakember (pszichológus, szülésznő, dúla, szülő-csecsemő konzulens, perinatális szaktanácsadó, szoptatási tanácsadó, hordozási tanácsadó, perinatális szaktanácsadó).

Teacher with Pupils
Részvételi lehetőségek

Részvétel képzési napokon

Csecsemőmegfigyelés 2 gyermek bevonásával + dokumentáció

Írásbeli záróvizsga

B-modul képzésre jelentkezhet

Képzés végén kiállított dokumentum

Milyen szakembereknek ajánljuk?

Alap szintű részvétel

Emelt szintű részvétel

16 órát nem meghaladó hiányzás

nem

16 órát nem meghaladó hiányzás

igen

nem

nem

tanúsítvány

Azon szakembereknek javasoljuk, akik tanulmányaikat nem tervezik folytatni a JERR képzési modulrendszerén belül.

tanúsítvány

Azon szakembereknek javasoljuk, akik tanulmányaikat tervezik folytatni a JERR képzési modulrendszerén belül.

igen

igen, bármelyik B-modulra

Két szitű részvétel
A jelentkezés feltételei
 • Egyetemi/főiskolai szakirányú végzettség (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, óvodapedagógiai)

 • Szakmai tapasztalat 0-7 éves korú gyermekek fejlesztésében, ellátásában

 • Motivációs levél

 • Alapvető számítógépes ismeret (Word, PowerPoint szerkesztés; e-mail és internet használat; videófelvétel készítés okostelefonnal és alapszintű videóvágási ismeret)

 • Online oktatásban való részvételhez szükséges laptop vagy számítógép bekapcsolható mikrofonnal és kamerával, megfelelő internet kapacitás

 • Saját munkakörben vagy hospitálás keretében csecsemőmegfigyelésre való lehetőség

 • Fizikai állóképesség és praxis az alapvető csecsemőkori mozdulatok kivitelezésére

 • A jelentkezők befogadása a képzésre nem a jelentkezés sorrendjében, hanem a motivációs levél és szakmai szempontok alapján történik

A képzés várandósság alatt nem végezhető. Kizárólag Magyarországon dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk.

NINCS JELENTKEZÉSI IDŐSZAK
A képzés bemutatása

A képzés során a résztvevők átfogó elméleti háttértudást kapnak a csecsemőkori reflexek működéséről és a reflexek szerepéről az idegrendszer fejlődési folyamatában.

A képzés gyakorlati része az elméleti ismeretek elmélyítését szolgálja. Ennek során a résztvevők az alapvető mozgásokat és mozgáselemeket önmagukon megtapasztalva sajátíthatják el, megélve a csecsemőkori mozgásfejlődés pontos részleteit és állomásait.

 

Ehhez kapcsolódik a JERR Megfigyelési Napló vezetése (csak a B-modulban tanulmányaikat folytató Hallgatók részére kötelező), melyben a képzés időtartama alatt különböző életkorú csecsemők új, reflexfejlődési szempontú és képességalapú megfigyelésének dokumentálása történik.

 

A hallgatók a képzés során megfelelő ismereteket és jártasságot szerezhetnek abban, hogyan ismerjék fel a primitív és a poszturális reflexek helyes és helytelen működését a csecsemő mozgásfejlődésének, testtartásának, játéktevékenységének és viselkedésének szisztematikus megfigyelésével és elemzésével.

 

A reflexfejlődés és a korai fejlődésmenet szoros kapcsolatának megismerése lehetőséget ad arra, hogy érthetővé váljon, hogyan alakul ki a kúszás, a mászás, az önálló járás és a többi alapvető fejlődési mérföldkő.

Melyek a képzés sikeres elvégzésével megszerezhető kompetenciák?

A résztvevők képessé váljanak arra, hogy saját szakmai tevékenységük keretében a reflexfejlődés új aspektusából szemléljék a csecsemő fejlődését, és ezzel az új rendszerszemléletű elemzéssel az eddiginél pontosabban értelmezhessék és értékelhessék a csecsemő pszichomotoros és neuromotoros funkcióit, az idegrendszer érési folyamatát.

A mozgásfejlődés és a csecsemőkori reflexek kölcsönhatásának felismerésével képessé válnak, hogy saját szakmai munkájukat kiegészíthessék ezekkel az új szemléletű megfigyelési szempontokkal.

Az egészséges idegrendszerű csecsemők fejlődési eltéréseit eredményesebben kezelhetik, ill. a szülő és a család reflexszemléletű informálásával a fejlődésmenetet mielőbb az optimális irányba terelhetik.

A képzés célja továbbá, hogy felkészítse a résztvevőt az alábbiak elvégzésére:

Tiny Feet
A képzés követelményei
 1. 90%-os részvétel a személyes oktatáson

 2. A képzés tananyagát kiegészítő kötelező és ajánlott szakirodalom elsajátítása

 3. Két csecsemő fejlődésmenetének nyomon követése és dokumentálása 6 alkalommal

 4. Írásbeli záróvizsga

JERR B-modulok bemeneti feltétele
 1. A „Képzés követelményei”-nek teljesítése.

 2. Az írásbeli záróvizsga sikeres teljesítése.

Képzés elméleti tananyaga
 1. Módszer elméleti háttere, gyakorlati alkalmazása
   

 2. Fejlődésneurológia, fejlődéspszichológia

 • idegrendszeri struktúra és funkció

 • vesztibuláris- és testtartó rendszer működése

 • idegrendszer fejlődése magzati és csecsemőkorban, agyi plaszticitás

 • fájdalom érzékelése magzati, újszülött és csecsemőkorban

 • érzékelés fejlődése: tapintás, egyensúly, látás, hallás

 • szociális képességek, kommunikáció, beszéd fejlődése

 • megismerő tevékenység, gondolkodás, kézhasználat fejlődése
   

   3. Reflexek, reflexláncolatok, reflexfejlődés magzati és csecsemőkorban

 • intrauterin, primitív és áthidaló reflexek működése és szerepe

 • egyensúlyi és poszturális reflexek működése és szerepe

 • megriadási reflexek működése és szerepe

 • reflexcsoportok és reflexláncok hatása a csecsemő fejlődésében

   4. Mozgás és testtartás fejlődése

 • reflexek szerepe a csecsemő mozgásfejlődésében

 • elemi mozgásminták és a reflexek kapcsolata a mozgásfejlődésben
   

   5. Regulációs folyamat területei és fejlődése

 • alvás, elalvás-átalvás-visszaalvás

 • sírás-megnyugtathatóság

 • táplálás, táplálkozás, evés

 • aktivitás-figyelem

 • kötődés, kötődési mintázatok
   

    6. A mozgásfejlődés hatása a tanulási képességek kialakulásra

 • neuromotoros integráció és adaptív viselkedés

 • személyes és szociális kompetenciák

 • manipuláció és gondolkodás

 • tanulási zavarok kialakulásáért felelős pszichomotoros funkciók

Képzés gyakorlati tananyaga
 1. Szemléltetés oktatófilmekkel

 • Videók a csecsemő képességfejlődéséről

 • Mozgásfejlődést bemutató videók
   

   2. Önismeret, saját élmény

 • Mozgások, testtartás, reflexek fejlődése

 • Manuális kezelések

   3. Csecsemő megfigyelésének gyakorlata

 • Csecsemő megfigyelésének elméleti szempontjai

 • JERR Megfigyelési Napló gyakorlati kitöltése

767605_62cf357d39224feb9760b63c5808edce~mv2.webp
Modulrendszer ábra
NINCS JELENTKEZÉSI IDŐSZAK
bottom of page