A-modul | Reflexfejlődés elmélete és gyakorlata (alapmodul) 0-7 éves korosztály

 • Óraszám: 104 óra + záróvizsga

 • Következő képzés tervezett időpontja: 2022. november - 2023. június

 • Helyszín: Budapest

 • Részvételi díj: hamarosan

 • Jelentkezés tervezett időpontja: 2022. júliusától

 • A képzés nem akkreditált

 • Képzési napok: egybefüggő 2 vagy 3 nap havonta egy alkalommal, csütörtöki, pénteki és szombati napokon

 

2023 A-modul képzés - előjelentkezés
Iratkozzon fel, hogy ne maradjon le a tájékoztatóról és a Nyílt Napon való részvétel lehetőségről!

arrow&v
 
 Kiket várunk a képzésre?

A képzésre olyan szakembereket várunk, akik mindennapi munkájuk során rendszeresen találkoznak a 0-7 éves korosztállyal és családjukkal:

 • védőnő,

 • gyógytornász,

 • gyógypedagógus,

 • óvodapedagógus,

 • orvos: gyermekorvos, neurológus, neonatológus, neuropszichológus, pszichiáter stb.,

 • egészségügyi szakdolgozó,

 • perinatális szakterületen dolgozó szakember (pszichológus, szülésznő, dúla, szülő-csecsemő konzulens, perinatális szaktanácsadó, szoptatási tanácsadó, hordozási tanácsadó, perinatális szaktanácsadó),

 • konduktor,

 • csecsemő- és kisgyermeknevelő.

Young Teacher
 Részvételi lehetőségek

Részvétel képzési napokon

Csecsemőmegfigyelés 2 gyermek bevonásával

Időközi írásbeli dolgozat

Záróvizsga

B-modul képzésre jelentkezhet

Képzés végén kiállított dokumentum

Milyen szakembereknek ajánljuk?

Alap szintű részvétel

Emelt szintű részvétel

nincs minimum keret

minimum 90%-os részvétel

szabadon választható, nem kötelező, ellenőrzésre nem kerül

igen

nem

igen

nem

nem

nincs

Azon szakembereknek javasoljuk, akik tanulmányaikat nem tervezik folytatni a JERR képzési modulrendszerén belül.

tanúsítvány

Azon szakembereknek javasoljuk, akik tanulmányaikat tervezik folytatni a JERR képzési modulrendszerén belül.

igen

igen, bármelyik B-modulra

 
 A jelentkezés feltételei
 • Egyetemi/főiskolai szakirányú végzettség (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, óvodapedagógiai)

 • Szakmai tapasztalat 0-7 éves korú gyermekek fejlesztésében, ellátásában

 • Motivációs levél

 • Alapvető számítógépes ismeret (Word, PowerPoint szerkesztés; e-mail és internet használat; videófelvétel készítés okostelefonnal és alapszintű videóvágási ismeret)

 • Online oktatásban való részvételhez szükséges laptop vagy számítógép bekapcsolható mikrofonnal és kamerával, megfelelő internet kapacitás

 • Saját munkakörben vagy hospitálás keretében csecsemőmegfigyelésre való lehetőség

 • Fizikai állóképesség és praxis az alapvető csecsemőkori mozdulatok kivitelezésére

 • A jelentkezők befogadása a képzésre nem a jelentkezés sorrendjében, hanem a motivációs levél és szakmai szempontok alapján történik

A képzés várandósság alatt nem végezhető. Kizárólag Magyarországon dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk.

 A képzés bemutatása

A képzés során a résztvevők átfogó elméleti háttértudást kapnak a csecsemőkori reflexek működéséről és a reflexek szerepéről az idegrendszer fejlődési folyamatában.

A képzés gyakorlati része az elméleti ismeretek elmélyítését szolgálja. Ennek során a résztvevők az alapvető mozgásokat és mozgáselemeket önmagukon megtapasztalva sajátíthatják el, megélve a csecsemőkori mozgásfejlődés pontos részleteit és állomásait.

 

Ehhez kapcsolódik a JERR Megfigyelési Napló vezetése (csak a B-modulban tanulmányaikat folytató Hallgatók részére kötelező), melyben a képzés időtartama alatt különböző életkorú csecsemők új, reflexfejlődési szempontú és képességalapú megfigyelésének dokumentálása történik.

 

A hallgatók a képzés során megfelelő ismereteket és jártasságot szerezhetnek abban, hogyan ismerjék fel a primitív és a poszturális reflexek helyes és helytelen működését a csecsemő mozgásfejlődésének, testtartásának, játéktevékenységének és viselkedésének szisztematikus megfigyelésével és elemzésével.

 

A reflexfejlődés és a korai fejlődésmenet szoros kapcsolatának megismerése lehetőséget ad arra, hogy érthetővé váljon, hogyan alakul ki a kúszás, a mászás, az önálló járás és a többi alapvető fejlődési mérföldkő.

 Melyek a képzés sikeres elvégzésével megszerezhető kompetenciák?

A résztvevők képessé váljanak arra, hogy saját szakmai tevékenységük keretében a reflexfejlődés új aspektusából szemléljék a csecsemő fejlődését, és ezzel az új rendszerszemléletű elemzéssel az eddiginél pontosabban értelmezhessék és értékelhessék a csecsemő pszichomotoros és neuromotoros funkcióit, az idegrendszer érési folyamatát.

A mozgásfejlődés és a csecsemőkori reflexek kölcsönhatásának felismerésével képessé válnak, hogy saját szakmai munkájukat kiegészíthessék ezekkel az új szemléletű megfigyelési szempontokkal.

Az egészséges idegrendszerű csecsemők fejlődési eltéréseit eredményesebben kezelhetik, ill. a szülő és a család reflexszemléletű informálásával a fejlődésmenetet mielőbb az optimális irányba terelhetik.

A képzés célja továbbá, hogy felkészítse a résztvevőt az alábbiak elvégzésére:

Tiny Feet
 A képzés követelményei
 1. 90%-os részvétel a személyes és az online oktatáson

 2. A képzés tananyagát kiegészítő kötelező és ajánlott szakirodalom

 3. Időközi írásbeli dolgozat

 4. JERR Megfigyelési Napló

 5. Írásbeli és gyakorlati záróvizsga

 JERR B-modulok bemeneti feltétele
 1. A „Képzés követelményei”-nek teljesítése.

 2. Az írásbeli és a gyakorlati záróvizsgák sikeres teljesítése.

  Képzés elméleti tananyaga
 1. Módszer elméleti háttere, gyakorlati alkalmazása
   

 2. Fejlődésneurológia, fejlődéspszichológia

 • idegrendszeri struktúra és funkció

 • vesztibuláris- és testtartó rendszer működése

 • idegrendszer fejlődése magzati és csecsemőkorban, agyi plaszticitás

 • fájdalom érzékelése magzati, újszülött és csecsemőkorban

 • érzékelés fejlődése: tapintás, egyensúly, látás, hallás

 • szociális képességek, kommunikáció, beszéd fejlődése

 • megismerő tevékenység, gondolkodás, kézhasználat fejlődése
   

   3. Reflexek, reflexláncolatok, reflexfejlődés magzati és csecsemőkorban

 • intrauterin, primitív és áthidaló reflexek működése és szerepe

 • egyensúlyi és poszturális reflexek működése és szerepe

 • megriadási reflexek működése és szerepe

 • reflexcsoportok és reflexláncok hatása a csecsemő fejlődésében

   4. Mozgás és testtartás fejlődése

 • reflexek szerepe a csecsemő mozgásfejlődésében

 • elemi mozgásminták és a reflexek kapcsolata a mozgásfejlődésben
   

   5. Regulációs folyamat területei és fejlődése

 • alvás, elalvás-átalvás-visszaalvás

 • sírás-megnyugtathatóság

 • táplálás, táplálkozás, evés

 • aktivitás-figyelem

 • kötődés, kötődési mintázatok
   

    6. A mozgásfejlődés hatása a tanulási képességek kialakulásra

 • neuromotoros integráció és adaptív viselkedés

 • személyes és szociális kompetenciák

 • manipuláció és gondolkodás

 • tanulási zavarok kialakulásáért felelős pszichomotoros funkciók

  Képzés gyakorlati tananyaga
 1. Szemléltetés oktatófilmekkel

 • Videók a csecsemő képességfejlődéséről

 • Mozgásfejlődést bemutató videók
   

   2. Önismeret, saját élmény

 • Mozgások, testtartás, reflexek fejlődése

 • Manuális kezelések

   3. Csecsemő megfigyelésének gyakorlata

 • Csecsemő megfigyelésének elméleti szempontjai

 • JERR Megfigyelési Napló gyakorlati kitöltése

767605_62cf357d39224feb9760b63c5808edce~mv2.webp
 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok hamarosan letölthetőek lesznek a weboldalunkon. A jelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb hírekről és a Nyílt Napon való részvételi lehetőségről ne maradjon le, kérjük, iratkozzon fel az előjelentkezési listánkra: