Barion Pixel
top of page

A-modul | Reflexfejlődés elmélete és gyakorlata (alapmodul) 0-7 éves korosztály

 • Óraszám: 104 óra

 • Következő képzés tervezett időpontja: 2024. november 9. - 2025. április 6.

 • Tervezett helyszín: Budapest, 17. kerület

 • Részvételi díj: 499.000 Ft.

 • Jelentkezési határidő kezdete: 2024. március 10.

(A létszámkeret elérése esetén a jelentkezési időszak korábban lezárul. Ezután a Jelentkezők várólistára kerülnek és hely megüresedése esetén a listán szereplő sorrendben értesítést küldünk.)

 • A képzés nem akkreditált

 • Képzési napok: egybefüggő 2 nap havonta egy alkalommal, szombati és vasárnapi napokon

A 2024. november 9-én induló A-modul elvégzését követően várhatóan a 0-1 éves korosztályra vonatkozó B-modul képzés

(Mozgás és reflexek komplex vizsgálatának elmélete és gyakorlata csecsemőkorban (0-1 év) indul 2025 áprilisában.

A változtatás jogát fenntartjuk.

A-modul (jelentkezés és nyílt nap)

ONLINE NYÍLT NAP
2024.09.13., 17:00-19:00

VÁRHATÓ KÉPZÉSI ÉS VIZSGANAPOK

1. alkalom: 2024. november 9-10.

2. alkalom: 2024. december 7-8.

3. alkalom: 2025. január 11-12.

4. alkalom: 2025. február 8-9.

5. alkalom: 2025. március 8-9.

6. alkalom: 2025. április 5-6.

(szombat-vasárnap)

(szombat-vasárnap)

(szombat-vasárnap)

(szombat-vasárnap)

(szombat-vasárnap)

(szombat-vasárnap vizsga)

A képzési napokon 9:00 és 15:30 között tart az oktatás. (A fenti képzési napokat tájékoztató jellegűek. A képzési szerződésben szerepelő végleges dátumok ettől minimálisan eltérhetnek.)

RÉSZVÉTELI DÍJ TÍPUSAI

Early bird részvételi díj
(2024.05.24-én lejárt)

Normál részvételi díj

JERR-A modul részvételi díj: 460.000 Ft.

(regisztrációs díj + képzési díj)

JERR-A modul részvételi díj: 499.000 Ft.

(regisztrációs díj + képzési díj)

A részvételi díj egy összegben vagy részletekben is befizethető.

Részletfizetés esetén: regisztrációs díj + képzési díj 1. részlet + képzési díj 2. részlet + képzési díj 3. részlet formájában.

Fizetési ütemezés

regisztrációs díj

jelentkezést követően

-

képzési díj

- 1. részlet

képzési díj

- 2. részlet

2024. június 1-ig

-

 

2024. október 6-ig

-

képzési díj

- 3. részlet

2024. december 2-ig

-

jelentkezést követően

50.000 Ft.

várhatóan: 2024. szeptember 1-ig

200.000 Ft.

várhatóan:  2024. október 6-ig

124.500 Ft.

várhatóan: 2024. december 2-ig

124.500 Ft.

Kiket várunk a képzésre?

A képzésre olyan szakembereket várunk, akik mindennapi munkájuk során rendszeresen találkoznak a 0-7 éves korosztállyal és családjukkal:

 • óvodapedagógus,

 • gyógypedagógus,

 • gyógytornász,

 • konduktor,

 • csecsemő- és kisgyermeknevelő,

 • védőnő,

 • orvos: gyermekorvos, neurológus, neonatológus, neuropszichológus, pszichiáter stb.,

 • egészségügyi szakdolgozó,

 • perinatális szakterületen dolgozó szakember (pszichológus, szülésznő, dúla, szülő-csecsemő konzulens, perinatális szaktanácsadó, szoptatási tanácsadó, hordozási tanácsadó).

Teacher with Pupils
Részvételi lehetőségek

Részvétel képzési napokon

Csecsemőmegfigyelés 2 gyermek bevonásával + dokumentáció

Írásbeli záróvizsga

B-modul képzésre jelentkezhet

Képzés végén kiállított dokumentum

Milyen szakembereknek ajánljuk?

Alap szintű részvétel

Emelt szintű részvétel

16 órát nem meghaladó hiányzás

16 órát nem meghaladó hiányzás

nem

igen

nem

nem

tanúsítvány

Azon szakembereknek javasoljuk, akik tanulmányaikat nem tervezik folytatni a JERR képzési modulrendszerén belül.

tanúsítvány

Azon szakembereknek javasoljuk, akik tanulmányaikat tervezik folytatni a JERR képzési modulrendszerén belül.

igen

igen, bármelyik B-modulra

Két szitű részvétel
A jelentkezés feltételei
 • Egyetemi/főiskolai szakirányú végzettség (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, óvodapedagógiai)

 • Szakmai tapasztalat 0-7 éves korú gyermekek fejlesztésében, ellátásában

 • Motivációs levél

 • Alapvető számítógépes ismeret (Word, PowerPoint szerkesztés; e-mail és internet használat; videófelvétel készítés okostelefonnal és alapszintű videóvágási ismeret)

 • Online oktatásban való részvételhez szükséges laptop vagy számítógép bekapcsolható mikrofonnal és kamerával, megfelelő internet kapacitás

 • Saját munkakörben vagy hospitálás keretében csecsemőmegfigyelésre való lehetőség

 • Fizikai állóképesség és praxis az alapvető csecsemőkori mozdulatok kivitelezésére

 • A jelentkezők befogadása a képzésre nem a jelentkezés sorrendjében, hanem a motivációs levél és szakmai szempontok alapján történik

A képzés várandósság alatt nem végezhető. Kizárólag Magyarországon dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk.

A képzés bemutatása

A képzés során a résztvevők átfogó elméleti háttértudást kapnak a csecsemőkori reflexek működéséről és a reflexek szerepéről az idegrendszer fejlődési folyamatában.

A képzés gyakorlati része az elméleti ismeretek elmélyítését szolgálja. Ennek során a résztvevők az alapvető mozgásokat és mozgáselemeket önmagukon megtapasztalva sajátíthatják el, megélve a csecsemőkori mozgásfejlődés pontos részleteit és állomásait.

 

Ehhez kapcsolódik a JERR Megfigyelési Napló vezetése (csak a B-modulban tanulmányaikat folytató Hallgatók részére kötelező), melyben a képzés időtartama alatt különböző életkorú csecsemők új, reflexfejlődési szempontú és képességalapú megfigyelésének dokumentálása történik.

 

A hallgatók a képzés során megfelelő ismereteket és jártasságot szerezhetnek abban, hogyan ismerjék fel a primitív és a poszturális reflexek helyes és helytelen működését a csecsemő mozgásfejlődésének, testtartásának, játéktevékenységének és viselkedésének szisztematikus megfigyelésével és elemzésével.

 

A reflexfejlődés és a korai fejlődésmenet szoros kapcsolatának megismerése lehetőséget ad arra, hogy érthetővé váljon, hogyan alakul ki a kúszás, a mászás, az önálló járás és a többi alapvető fejlődési mérföldkő.

Melyek a képzés sikeres elvégzésével megszerezhető kompetenciák?

A résztvevők képessé váljanak arra, hogy saját szakmai tevékenységük keretében a reflexfejlődés új aspektusából szemléljék a csecsemő fejlődését, és ezzel az új rendszerszemléletű elemzéssel az eddiginél pontosabban értelmezhessék és értékelhessék a csecsemő pszichomotoros és neuromotoros funkcióit, az idegrendszer érési folyamatát.

A mozgásfejlődés és a csecsemőkori reflexek kölcsönhatásának felismerésével képessé válnak, hogy saját szakmai munkájukat kiegészíthessék ezekkel az új szemléletű megfigyelési szempontokkal.

Az egészséges idegrendszerű csecsemők fejlődési eltéréseit eredményesebben kezelhetik, ill. a szülő és a család reflexszemléletű informálásával a fejlődésmenetet mielőbb az optimális irányba terelhetik.

A képzés célja továbbá, hogy felkészítse a résztvevőt az alábbiak elvégzésére:

Tiny Feet
A képzés követelményei
 1. 90%-os részvétel a személyes oktatáson

 2. A képzés tananyagát kiegészítő kötelező és ajánlott szakirodalom elsajátítása

 3. Két csecsemő fejlődésmenetének nyomon követése és dokumentálása 6 alkalommal

 4. Írásbeli záróvizsga

JERR B-modulok bemeneti feltétele
 1. A „Képzés követelményei”-nek teljesítése.

 2. Az írásbeli záróvizsga sikeres teljesítése.

Képzés elméleti tananyaga
 1. Módszer elméleti háttere, gyakorlati alkalmazása
   

 2. Fejlődésneurológia, fejlődéspszichológia

 • idegrendszeri struktúra és funkció

 • vesztibuláris- és testtartó rendszer működése

 • idegrendszer fejlődése magzati és csecsemőkorban, agyi plaszticitás

 • fájdalom érzékelése magzati, újszülött és csecsemőkorban

 • érzékelés fejlődése: tapintás, egyensúly, látás, hallás

 • szociális képességek, kommunikáció, beszéd fejlődése

 • megismerő tevékenység, gondolkodás, kézhasználat fejlődése
   

   3. Reflexek, reflexláncolatok, reflexfejlődés magzati és csecsemőkorban

 • intrauterin, primitív és áthidaló reflexek működése és szerepe

 • egyensúlyi és poszturális reflexek működése és szerepe

 • megriadási reflexek működése és szerepe

 • reflexcsoportok és reflexláncok hatása a csecsemő fejlődésében

   4. Mozgás és testtartás fejlődése

 • reflexek szerepe a csecsemő mozgásfejlődésében

 • elemi mozgásminták és a reflexek kapcsolata a mozgásfejlődésben
   

   5. Regulációs folyamat területei és fejlődése

 • alvás, elalvás-átalvás-visszaalvás

 • sírás-megnyugtathatóság

 • táplálás, táplálkozás, evés

 • aktivitás-figyelem

 • kötődés, kötődési mintázatok
   

    6. A mozgásfejlődés hatása a tanulási képességek kialakulásra

 • neuromotoros integráció és adaptív viselkedés

 • személyes és szociális kompetenciák

 • manipuláció és gondolkodás

 • tanulási zavarok kialakulásáért felelős pszichomotoros funkciók

Képzés gyakorlati tananyaga
 1. Szemléltetés oktatófilmekkel

 • Videók a csecsemő képességfejlődéséről

 • Mozgásfejlődést bemutató videók
   

   2. Önismeret, saját élmény

 • Mozgások, testtartás, reflexek fejlődése

 • Manuális kezelések

   3. Csecsemő megfigyelésének gyakorlata

 • Csecsemő megfigyelésének elméleti szempontjai

 • JERR Megfigyelési Napló gyakorlati kitöltése

767605_62cf357d39224feb9760b63c5808edce~mv2.webp
Modulrendszer ábra

JELENTKEZÉS MENETE

A jelentkezés online, majd postai úton történik. A jelentkezéshez elsőként csak a jelentkezési lap kitöltésére és elküldésére van szükség.

1

JELENTKEZÉSI LAP

Kattintson az alábbi "Letöltöm a jelentkezési lapot" elnevezésű feliratra és töltse le a dokumentumot! Töltse ki adataival a szövegszerkesztőben, illesszen be egy fotót és írja le, hogy miért jelentkezik a képzésre!

2

E-MAIL

A kitöltött jelentkezési lapot küldje el a jerr.hu.kapcsolat@gmail.com e-mail címre.

VISSZAJELZÉS

Pár munkanapon belül értesítjük a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, lehetséges várólistára kerüléséről.

4

5

KÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Sikeres jelentkezés esetén a képzési szerződést elküldjük Önnek e-mailen, kérjük, aláírva postai úton küldje el a számunkra!

RÉSZVÉTELI DÍJ 1. RÉSZLETÉNEK BEFIZETÉSE

Az Ön által aláírt képzési szerződés postai megérkezése után a (Részvételi díj típusai c. bekezdésben leírtaknak megfelelő határidőkkel) kiállítjuk Önnek a díjbekérőket, majd a számlákat.

Working on Laptop

3

A-modul jelentkezés (2024)

A jelentkezők befogadása a képzésre nem automatikus és nem a jelentkezés sorrendjében, hanem a motivációs levél és szakmai szempontok alapján kerül eldöntésre.

A maximális létszámon túli jelentkezés esetén várólistát nyitunk meg. Ha a képzés megkezdése előtt felszabadul hely, akkor a listán szereplő Jelentkezőket értesítjük elsőként.

A jelentkezés a részvételi díj befizetésével és a képzési szerződés és annak mellékleteinek aláírásával és a postai úton való visszaküldésével válik véglegessé.

Maximum résztvevőszám: 25 fő.

bottom of page