Barion Pixel
top of page

Miért fontos a csecsemőkori reflexkorrekció?

Baby Yoga

Az eltérő csecsemőkori fejlődésmenet kapcsolatba hozható a regulációs zavarokkal, a megkésett beszédfejlődéssel és a nyelvfejlődés zavarával. A mozgásfejlődési és az egyensúlyi problémák minden életkorban szorosan összefüggnek a figyelmi, a tanulási és a viselkedési problémákkal.

A csecsemőkori reflexek eltérő működése és vagy időn túli aktivitása, valamint a poszturális reflexek alulműködése vagy megkésett fejlődése hátráltatja az idegrendszer érési folyamatát, ezért a csecsemőkori eltérő fejlődésmenet esetén már ebben az életkorban kialakul az idegrendszeri éretlenség. Az éretlen idegrendszeri működés, avagy a neuromotoros értlenség miatt a magasabb szintű agyi központok gyengébben, bizonytalanul működnek, mint ahogy az a gyermek életkorából vagy az intelligencia szintjéből adódóan elvárható lenne.

Ezért az érzékelés-észlelés, a mozgás és egyensúly, a kommunikációs és az anyanyelvi képességek fejlődését már a legkorábbi életszakaszban, a csecsemőkorban támogatni kell. A csecsemőkori reflexkorrekció összehangolja és megerősíti az idegrendszer és az izomzat közötti kapcsolatokat, fejleszti az egyensúlyrendszert, szabályozza a testtartást és összehangolja az érzékszervek működését.
Így az idejében megkezdett reflexkorrekcióval már az óvodába kerülés előtt kiküszöbölhető az idegrendszeri éretlenség. Vagyis megszüntethetők azok a tünetek, amelyeket az alapvető mozgásminták, illetve az egyes fejlődési szakaszok kimaradása vagy felcserélődése és a csecsemőkori reflexek időn túli aktivitása, valamint a poszturális reflexek éretlensége okoz.


 

bottom of page