Barion Pixel
top of page

JERR® home-training

A család kísérése, a szülők oktatása, a gyermek mozgásfejlesztésének nyomon követése és szakmai irányítása

Azért fontos fejlesztési lehetőség, mert a szülők a megfelelő szakmai felügyelet és támogatás mellett otthon fejleszthetik a gyermeküket. A család időbeosztásához, lehetőségeihez és igényeihez alkalmazkodva időt, pénzt és energiát megtakarítva érhető el, hogy gyermek megfelelően fejlődjön, és a nehézségei megszűnjenek. Az otthoni fejlesztésben a gyermek gyakorlatai kiegészülnek a szülő szeretetével és támogatásával, így a fejlesztés gyorsabb és tartósabb eredményeket hozhat. 

Reflexkorrekció

A mozgáskoordinációs és egyensúlyi problémák szorosan összefüggnek a figyelmi-, a tanulási- és a viselkedési problémákkal. A mozgásügyesség fejletlensége kapcsolatba hozható a megkésett beszédfejlődéssel, a nyelvfejlődés zavarával. A csecsemőkori reflexek időn túli aktivitása és a poszturális reflexek alulműködése gátolja a tanulási képességek kialakulását és működését, ezáltal rontja az iskolai teljesítményt. Ezért a mozgáskoordinációs, érzékelési, kommunikációs és anyanyelvi képességek fejlődését szükség esetén már a legkorábbi életszakaszban támogatni kell. Az idejében megkezdett reflexkorrekció összehangolja és megerősíti az idegrendszer és az izomzat közötti kapcsolatokat, fejleszti az egyensúlyrendszert, szabályozza a testtartást és összehangolja az érzékszervek működését.

 

A koragyermekkorban megkezdett reflexkorrekciós mozgásfejlesztéssel az óvodába és az iskolába kerülés előtt kiküszöbölhető az idegrendszeri éretlenség. Vagyis megszüntethetők azok a tünetek, amelyeket az alapvető mozgásminták vagy egyes fejlődési szakaszok kimaradása, illetve a csecsemőkori reflexek időn túli aktivitása, valamint a poszturális reflexek éretlensége okoz.

A reflexkorrekciós mozgásfejlesztés kezdőpontja az idegrendszer érettségének alapos és részletes vizsgálata. Ennek a vizsgálati eredménynek az ismeretében lehet pontosan megtervezni a fejlesztés menetét. A kontrollvizsgálatok segítségével ellenőrizhetők az egyes fejlesztési szakaszok eredményei és meghatározhatók a további teendők és feladatok. Tehát a rendszeres kontrollvizsgálatok nem csak a gyermek fejlődési útját követik nyomon, hanem igazolják a mozgásfejlesztés, a reflexkorrekciós gyakorlatok hatásait is. Ez a kettős ellenőrzési rendszer biztonságot ad a szülőnek és a szakembernek is.

Lépések

​​1. Állapotfelmérés
Az első vizsgálaton mindkét szülő jelenléte szükséges. Ekkor történik a gyermek idegrendszeri érettségének a felmérése. A vizsgálatot követően a terapeuta megbeszéli a szülőkkel a gyermek aktuális fejlettségi szintjét, valamint azokat a hiányosságokat, lemaradásokat és eltéréseket, amelyek fejlesztést igényelnek. Megbeszélik a reflexkorrekciós fejlesztés lényegét, kitűzik a fejlesztési célokat és a várható változásokat, eredményeket.

2. Gyakorlatok betanítása
A terapeuta a gyermek és a szülők aktív együttműködésével bemutatja majd begyakorolják a mozgáselemeket. Az otthoni gyakorlás rendszerességét és időtartamát a gyermek szükségletei, fejlettségi szintje és az alkalmazott módszerek együttesen határozzák meg.

3. Kontrollvizsgálat
A reflexkorrekciós mozgásfejlesztés eredményeinek ellenőrzésére általában 1-4 hetente kontrollvizsgálat szükséges. Ezeken a személyes találkozókon a szülők elmondhatják a tapasztalataikat, a megfigyeléseiket és feltehetik a kérdéseiket. A terapeutával közösen megbeszélik a gyermek állapotában és a fejlődésében történt változásokat. Ezután történik a szükséges mozgás- és reflex-vizsgálat, valamint az otthoni gyakorlatok kivitelezésének ellenőrzése. Az eredményektől, a gyermek aktuális képességeitől és fejlettségi szintjétől függően megbeszélik, majd begyakorolják a következő fejlesztési szakasz feladatait. A terapeuta az egyéni gyakorlatok betanításakor figyelembe veszi a gyermek életkorát, az idegrendszeri érettségét, az adottságait és a személyiségét. A mozgásfejlesztő és reflexkorrekciós gyakorlatok minden esetben az adott gyermek szükségleteinek és képességeinek megfelelő minőségű és mennyiségű elemből áll.

 

4. Együttműködés más szakemberekkel
A terapeuta minden esetben figyelembe veszi más szakemberek vizsgálati eredményeit, illetve javaslatait. Amennyiben a gyermek fejlődéséhez vagy gyógyulásához szükségesnek más szakemberek bevonása, azt a terapeuta jelzi és szükség esetén koordinálja a szakmaközi kommunikációt és együttműködést.

bottom of page