Barion Pixel
top of page

JERR Koragyermekkori reflexkorrekció®

Érzékelés - mozgás - reflexek - egyensúly - játék - beszéd - kézhasználat - gondolkodás - viselkedés - tanulás

Az óvodás és iskoláskorban jelentkező magatartási, tanulási, figyelmi és mozgáskoordinációs problémák - ép idegrendszerű gyermekek esetében - a tudatos szülői odafigyeléssel és játékos korai mozgásfejlesztéssel, illetve reflexkorrekcióval megelőzhetők lennének. 


A munkámban igyekszem a szülőket felvilágosítani arról, hogy mennyire fontos a baba első életévében a fejlődés minden egyes lépcsőfoka és azok sorrendje. Igyekszem megtanítani őket  arra, hogyan segíthetik babájukat ebben a folyamatban. Megtanulhatják azokat a mozgásgyakorlatokat és masszázsfogásokat, amiket akár minden nap gyakorolhatnak a babájukkal, hogy az megfelelően fejlődhessen.


Ha a szülők ismerik a fejlődés alapvető törvényszerűségeit, akkor figyelni tudnak arra, hogy a gyermek minden fejlődési fázison megfelelő módon áthaladjon, és ne alakuljon ki az idegrendszeri éretlenség. Minél korábban kezdődik a gyermekek játékos fejlesztése, annál sikeresebben előzhetők meg az anyanyelvi, a gondolkodási, a tanulási és a magatartási nehézségek vagy a súlyosabb zavarok.

Csecsemőkorban

A megszülető gyermek idegrendszeri érése szempontjából az a legideálisabb, ha lépésről-lépésre végighalad a genetikailag és biológiailag meghatározott mozgásfejlődési soron. Tehát a megfelelő időben, a helyes sorrendben és minőségben, valamint elegendő mennyiségben gyakorolja a csecsemőkori alapvető mozgásmintákat, azaz a fejemeléstől kiindulva a gurulást, a kúszást, a mászást, a felülést egészen a járásig.


Ha a mozgásfejlődés, a szenzoros- és a szenzomotoros integráció a helyes irányban halad, akkor az érzékszervek és az idegrendszer működése is jól szervezetté válik. Mindez szükséges

  • az egyensúly, a testtartás és a mozgáskoordináció fejlődéséhez,

  • a környezethez való alkalmazkodáshoz, a sikeres társas viselkedéshez, kommunikációhoz  és a beszédhez,

  • az intelligenciának és az életkornak megfelelő figyelemhez és a tanulási képességek kifejlődéséhez,

  • az egészséges személyiségfejlődéshez és a helyes önértékelés kibontakozásához.

A csecsemőkori reflexkorrekciós mozgásfejlesztő gyakorlatok segítik a gyermekek mozgás-, érzékszervi- és értelmi fejlődését. A fejlődési elakadások, eltérések, a meglassúbbodott fejlődésmenet a reflexkorrekciós szemléletű fejlesztéssel megszüntethető. A játékos gyakorlatokat a baba fejlődési üteméhez igazodva megtervezem és a szülőknek betanítom.

A gyakorlatok megtervezésekor figyelembe veszem a baba aktuális fejlettségi szintjét, általános állapotát, és a fejlődési üteméhez leginkább illeszkedő mozgásgyakorlatokat választom ki.

Információs csomag
Mother and Baby Exercising
Home-training

Fontos fejlesztési lehetőség, mivel a szülők a megfelelő szakmai felügyelet és támogatás mellett otthon fejleszthetik a gyermeküket. A család időbeosztásához, lehetőségeihez és igényeihez alkalmazkodva időt, pénzt és energiát megtakarítva érhető el, hogy gyermek megfelelően fejlődjön, és a nehézségei megszűnjenek.

Newborn Baby Foot
A baba reflexei

A csecsemők mozgásfejlődését beindító és az azt irányító mozgásmintákat a primitív reflexek adják, amelyek nélkülözhetetlenek a korai fejlődésben, de mindegyik csak egy meghatározott ideig hasznos. A helytelenül, időn túl fennmaradó reflexek akadályozzák a gyermek mozgáskoordinációját és az egyensúlyát.

baby on bed
A primitív reflexek szerepe az idegrendszer fejlődésében

Ahhoz, hogy a gyermek képes legyen olyan magas szintű és jól koordinált cselekvéseket véghezvinni, mint pl. nyugton megülni és figyelni majd megtanulni írni, olvasni vagy számolni, ahhoz az idegrendszerének rendelkeznie kell a megfelelő érettségi szinttel.

JERR®_logo_transp.png
JERR® tájékoztató

A koragyermekkori reflexkorrekciós program otthon, a szülő segítségével, un. home-training keretében zajlik. A gyakorlatprogram összeállítása kizárólag az adott gyermek egyéni szükségleteihez illeszkedve történik, tehát mások számára még részben sem használható, sőt káros hatással is lehet.

bottom of page